Behandlingar

Alla former av kirurgiska behandlingar har för- och nackdelar och det finns aldrig bara en lösning på ett problem, speciellt inte inom plastikkirurgin. Det finns dock vedertagna och vetenskapliga principer för hur man bör operera och behandla sina patienter. Det är därför viktigt att plastikkirurgen på ett tydligt sätt presenterar de olika alternativ som finns så att du som patient på bästa sätt kan ta ställning till vilket ingrepp eller behandling som passar just dig.

Behandlingsresultatet

Ett bra operationsresultat beror på många olika saker. Grundläggande är det faktum att vi alla är biologiskt unika och att ingen individ är den andra lik. Behandlingens slutresultat beror därför till stor del på vad varje enskild patient tar med sig till operationen i form av ålder, kroppskonfiguration, hudkvalitet, hudelasticitet, tidigare operationer, nuvarande sjukdomar, pågående medicinering, kostvanor, rökning och läkningsförmåga.

En annan viktig faktor är naturligtvis kirurgens kompetens. Att konsultera en specialist i plastikkirurgi som är inriktad på estetisk kirurgi är en god förutsättning för att du ska få ett bra operationsresultat.

Om man som patienten känner förtroende för sin plastikkirurg, erhåller korrekt information och har realistiska förväntningar efter konsultationen, är utsikten till ett lyckat operationsresultat mycket stor.

Läs på om behandlingarna

Under respektive rubrik (ovan) kan du läsa sammanfattande texter om de olika operationer och behandlingar som utförs på Victoriakliniken. Till vissa operationer finns även mer detaljerad information i form av PDF-filer som du kan skriva ut och läsa i lugn och ro.

Vårt mål på Victoriakliniken är att du som patient ska bli nöjd och att du efter operationen ser naturlig, och inte opererad ut.

Mer allmän information kring konsultationen, operationen och tiden efter operation hittar du under rubriken information.