Hur skapar man världens bästa klinik för bröstoperationer?

Genom:
- att skapa mer förutsägbara resultat.
- att sträva efter färre komplikationer och omoperationer.
- att ge en bättre upplevelse av tiden före och efter operation.
 
Om alla var överens om detta, skulle allt vara väl, men idag ser man många exempel på dålig estetik och dåligt omdöme, vilket leder till onödiga komplikationer.
 
Så hur når vi dit?
Det handlar om att ha kontroll.
Från 90-talet och framåt har Dr Charles Randquist frångått koksalt- och flytande silikonimplantat och använder idag uteslutande formstabilt silikon. Detta i kombination med en "skarpare" operationsteknik med egenutvecklade kirurgiska instrument, ”Instant Stille by Randquist”, vilket ger mindre blödning, har lett till bättre läkning, och mindre ärrbildning.
 
Dr Randquist arbetar efter en modell som består av 5 P'n:
 
- Patienturval och utbildning av patienter
- Proportionerligt tänkande
- Planering INFÖR operationen
- Prestation UNDER operationen
- Post-operativ vård EFTER operationen

Patienturval och utbildning av patienter
En framgångsrik praktik byggs inte upp genom de patienter man opererar, utan genom de man väljer att INTE operera.
Som kirurg måste man våga säga "Jag gör inte det".
Patienten måste få ordentlig kunskap från utbildad personal om hur man ska ta hand om sig själv före och efter operationen, inte minst vad beträffar kost och näring.
 
Proportionerligt tänkande
Att arbeta proportionerligt innebär att man tar hänsyn till patientens kroppsbyggnad, att man noggrant mäter brösten, samt att man i detalj undersöker patientens hudtyp.
Vad som sedan i slutänden anses vara "välproprtionerliga" bröst är ofta en fråga om smak. Det viktiga är att man som kirurg hela tiden har kontroll och arbetar enligt vissa riktlinjer, och att implantaten alltid placeras på samma sätt.
 
Planering
En väl planerad operation innebär att kirurgen noga undersöker patientens fysiska förutsättningar gällande eventuella asymmetrier i bröstkorgen. Sen gäller det att välja ut rätt implantat till storlek och form, och bestämma hur dessa ska placeras i kroppen i förhållande till den unika patientens förutsättningar.
 
Prestation
Prestationen handlar om att välja rätt kirurgiska instrument och rätt utrustning för att utföra operationen på bästa sätt. Det handlar också om vilka mått och steg man tar när det gäller att hålla en steril miljö, genom att förbereda patienten, kirurgen och annan personal för operationen. Det handlar också om HUR man rör sig i operationsrummet. Inga onödiga rörelser och förflyttningar som på något sätt kan påverka utgången av en operation, genom att den sterila miljön rubbas.
 
Post-operativa insatser
För absolut bästa resultat av en bröstoperation ska patienten börja med ett speciellt träningsprogram redan två timmar efter operation. Detta för att motverka stelhet, hjälpa kroppen att dränera operationområdet och förbättra cirkulationen för att påskynda läkningsprocessen. Att snabbt komma igång med övningarna minskar även smärtan efter en operation.
 
Inga speciella BH-ar eller bandage rekommenderas, däremot ska en silikonbaserad tejp användas från det att stygnen tagits bort, i ca sex månader (till och med sexmånaders-besöket).
 
Victoriaklinkens övergripande målsättningar är
 
- Säkerhet och förutsägbarhet
- Sunda kirurgiska principer
- Att ha de bästa kort- och långsiktiga resultaten.
 
Att mäta sina resultat är också något som är mycket viktigt.
Om man inte MÄTER, så kan man inte HANTERA det!
 
Därför följer vi våra patienter i fyra år efter operation, och inkluderar en garanti, som gäller under 5 år. Om kapselkontraktion skulle uppstå under den perioden, opererar vi om patienten utan kostnad.