Vår Filosofi

På ett sätt är valet av plastikkirurg lite som att välja partner. Det måste finnas en bra personkemi och man måste dela vissa värderingar. Genom att berätta lite om mig själv och mina tankar, hoppas jag att Du lättare kan avgöra om vi är en bra matchning som läkare/patient.
 
Först och främst, eftersom plastikkirurgi är något helt frivilligt, så skapar valet att genomgå en operation ett särskilt ansvar för både läkare och patient att ta hänsyn till: säkerheten, och att man agerar konservativt.
Den här övertygelsen guidar mig i allt jag gör; från hur konsultationerna går till, till vilka operationstekniker jag använder, och hur jag tar hand om mina patienter efter en operation.
 
Eftersom jag strävar efter resultat som är både exceptionella OCH förutsägbara inför jag inte nya operationstekniker förrän fördelarna är uppenbara och jag är väl införstådd med eventuella risker.
När väldokumenterade metoder används på bästa sätt, så gynnar det de flesta patienter mer än vad"den senaste flugan" gör.
Det betyder inte att jag inte använder mig av den senaste tekniken. Tvärtom. Jag deltar i flera kliniska studier, och fungerar som konsult åt flera företag när det gäller att utveckla nya och bättre tekniker och produkter.
Men jag låter inte dessa tekniker bli en standard på min klinik förrän alla testdata visar på säkerhet och effektivitet.
 
Jag inser också att jag inte är den bästa kirurgen för alla. Om en patient vill ha, eller behöver, en ovanlig operation, som ligger utanför min expertis, så hjälper jag gärna patienten med att hitta rätt läkare för ändamålet.

Om jag tycker att en patient inte är lämplig att genomgå kirurgi, antingen av fysiska eller psykologiska skäl, så kommer jag att säga det. Jag träffar ofta patienter vars hälsa och utseende skulle vinna mer på att träna och gå ner i vikt, än på att genomgå en fettsugning, eller patienter som kanske skulle förbättra sitt utseende mer genom ett tandläkarbesök än genom en ansiktslyftning.
Även om jag har en målsättning att ge mina patienter vad de vill ha, är det oundvikligen så, att mitt eget estetiska sinne kommer att spela in.

Jag är exempelvis ärlig med min egen tro på en klassisk, naturlig och mjuk skönhet. Risken är sannolikt större för att jag lyfter ett ansikte för lite, än för mycket, för att undvika det onaturliga, tajta utseende som annars kan bli resultatet av en ansiktslyftning. Och jag anser att att enorma bröstimplantat inte bara ser ut och känns onaturliga, men att de också skapar en större risk för långsiktiga problem för patienten. Jag förstår att inte alla patienter delar min syn på det estetiska, och jag kommer inte att gå vidare med någon operation, om vi inte har kommit överens om vad målet bör vara.
 
Mot den bakgrunden, är följande vad du kan förvänta dig av mig:

Först och främst, min unika erfarenhet av konsultationer. Många plastikkirurger skickar sina patienter vidare till patientkoordinatorer eller liknande efter bara några ögonblick med dig.

Jag avsätter tid för just dig, och kommer att låta det ta den tid det tar.

Det finns ofta en hel rad med kirurgiska val man kan göra, som innebär olika kostnader, risker, återhämtningstid, ärrbildningar och resultat. Min målsättning är att gå igenom så mycket av allt detta som möjligt, så noggrant som möjligt med dig, före en operation. På så sätt kan du göra ditt val baserat på kunskap. Och vare sig du väljer att gå vidare med din operation, vänta en tid, eller helt avstå, så kan du vara säker på att du lämnar min klinik med en dramatiskt förbättrad förståelse för din egen situation.
Den här dialogen kommer att fortsätta rakt igenom vår relation som läkare och patient. Ofta hör jag patienter som opererats på andra kliniker klaga på att resultatet inte blev det förväntade. Detta är för mig helt oacceptabelt. Därför kommer jag att förklara effekterna och konsekvenserna av varje beslut vi tar tillsammans. Jag kommer att hålla kontakten med dig, för att försäkra mig om att du vet precis vilka förväntningar du kan ha.

Jag anser också att det är viktigt att behålla en nära kontakt med mina patienter efter en operation. Oavsett hur mycket det är att göra på vår klinik, så kan du förvänta dig regelbundna uppföljningsmöten, och den bästa eftervård som går att ge. Det är nödvändigt för att få bästa möjliga resultat.

Faktum är att jag ger mina patienter så många återbesök de behöver, eller vill ha, efter en operation, utan extra kostnad.

Många patienter känner sig rädda inför en konsultation. Jag påminner dem om att all plastikkirurgi är frivillig, och om de inte känner sig 100-procentigt säkra så bör de inte genomföra operationen. Det är naturligt att känna sig osäker inför ett plastikkirurgiskt ingrepp, men enligt min erfarenhet så "klickar" det när man funnit rätt kirurg. När det stämmer, kommer Du att tycka om personalen och läkaren, till och med reception och väntrum kommer att "kännas rätt" när du kliver in genom dörren.

Jag hoppas att Du väljer att kliva in genom vår dörr, för att se om jag är "Din läkare".
 
Charles Randquist