fbpx

Bröstförminskning

Bröstförminskning, även kallat bröstreduktionsplastik, är ett av de allra vanligaste plastikkirurgiska ingreppen.

Bröstförminskningar görs i första hand av fysiska orsaker men även av rent kosmetiska skäl. De flesta kvinnor som förminskar sina bröst har problem med stora, hängande bröst som hindrar dem i deras dagliga liv och vid utövande av sport. Tung byst kan orsaka hudirritationer och eksem under brösten samt smärtor i nacke, axlar och rygg. Ofta ses BH-banden skära in i huden runt axlarna. Ofta tilltar dessa besvär ju äldre man blir på grund av svagare muskulatur och förslitnings skador, varför flertalet av dem som opererar sig ofta är medelålders eller äldre.

Prisindikation
Ingrepp/Behandling Från (inkl. moms)
Bröstförminskning 59 000 kr
Ingår: Logi, läkemedel, anestesi & kompressionsplagg

Operation

Operationen utförs i narkos vilket innebär att du sover och är smärtfri under hela ingreppet. Efter operationen stannar du kvar en natt på kliniken. De första dagarna kommer det att strama och dra i såren men du kommer inte att ha mer ont än att det räcker med milda smärtstillande mediciner som till exempel Alvedon. Du får med dig de mediciner du behöver hem. Stygnen tas efter tre veckor vilket oftast sker hos din plastikkirurg på kliniken.

Uppföljning

Efter operationen får man vanligtvis ärr runt vårtgården, ett lodrätt ärr från vårtgården ner till bröstvecket och ett horisontellt ärr i själva bröstvecket. Ärret får härmed formen av ett ankare och kallas även ”ankarärr”. Oftast bleknar ärren fint och bli till små tunna vita streck.

Detta är en väldigt tacksam operation med väldigt nöjda patienter.

Mastektomi

Borttagande av bröstvävnad i könsbekräftande syfte

Ibland finns en stark känsla av att kroppens utseende inte stämmer överens med den egna könsidentiteten. Denna känsla kallas könsdysfori, och det finns särskilda utredningsteam inom sjukvården som undersöker och utreder denna känsla. Om man upplever köndysfori, och även har fått denna känsla bekräftad via en könsidentitetsutredning, kan det finnas en önskan att genomgå en s.k transition för att kroppen bättre skall överensstämma bättre med det kön man känner sig som. En av de kroppsförändringar som kan göras är förändring från kvinnlig bröstform till manlig bröstform, s.k könsbekräftande mastektomi.

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök , gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

Här kan du läsa mer om vad som ingår när du bokar en operation på Victoriakliniken.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund.

Ingrepp/Behandling Från (inkl. moms)
Bröstförminskning 59 000 kr

Ingår: Logi, läkemedel, anestesi &
kompressionsplagg