Rekonstruktion bröst

Rekonstruktion bröst

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i västvärlden, i Sverige drabbas 1 av 8. Hur stor del av bröstet som behöver avlägsnas i samband med bröstcanceroperationen beror på en rad olika faktorer. Ofta räcker det med så kallad bröstbevarande kirurgi men ibland behöver man avlägsna hela bröstkörteln. I dessa fall kan man antingen göra en rekonstruerande operation i samband med bröstcanceroperationen – en omedelbar rekonstruktion – men det är också vanligt att man genomför rekonstruktionen vid ett senare tillfälle.

Riskreduktion

Vissa kvinnor har en kraftigt ökad risk att insjukna i bröstcancer beroende på ärftliga faktorer. Om man tillhör en familj med många fall av bröstcancer så kan man utreda om det finns en ökad risk att drabbas av bröstcancer. Om utredningen visar att man har en kraftigt ökad risk att insjukna i bröstcancer så erbjuds man att ingå i kontrollprogram med täta bröstundersökningar alternativt att ta bort bröstkörtelvävnaden för att minska risken för bröstcancer, sk profylaktisk/riskreducerande mastektomi.

Vid denna typ av omfattande operation får man en kraftigt försämrad känsel i bröstens hud och den sexuella känseln i brösten försvinner oftast helt vilket är viktigt att förstå inför beslutet att göra en riskreducerade mastektomi.

Rekonstruktion

Vanligen gör man vid detta ingrepp en direkt rekonstruktion/återskapande av bröstformen vid samma tillfälle som bröstkörtelvävnaden avlägsnas.  Ett borttaget bröst kan återskapas på två olika sätt: antingen sätter man in bröstimplantat, eller också tar man vävnad från andra delar av kroppen för att ersätta den borttagna bröstvävnaden, så kallad lambåteknik.

Metod

Vilken teknik som används beror på flera faktorer, dels naturligtvis vad patienten har för preferenser, men också vilka fysiska förutsättningar som finns. Efter en bröstrekonstruktion behövs ibland mindre justeringar vid ett senare tillfälle för att resultatet ska bli tillfredsställande. Det kan vara tex byte av implantat, fettransplantation eller  en operation av det friska bröstet för att symmetrin mellan brösten ska bli så bra som möjligt.

På Victoriakliniken utförs sekundär bröstrekonstruktion med implantat, profylaktisk/riskreducerande mastektomi med implantat rekonstruktion samt alla typer av justeringsoperationer efter tidigare genomgången bröstrekonstruktion med implantat eller lambåteknik.

Patientomdömen

”Genomförde en bröstaug. i december och kan summera hela upplevelsen (från första mötet till återbesök) positivt. Kunnig personal, trevligt bemötande och en härlig atmosfär.”

Pernilla

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök , gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund.

Ingrepp/Behandling Från (inkl. moms)
Bröstrekonstruktion Pris enligt offert

Ingår: Logi, läkemedel, anestesi &kompressionsplagg

Delbetala

Det finns möjligheter att delbetala din behandling. Uppskatta din avbetalning nedan.
Lån: 10000 kr
Avbetalning: 10 mån
Din plan:
ca. 1000 kr/mån
ANSÖK HOS MEDICAL FINANCE