Kropp

Kropp

Att ta reda på så kallade mjuka värden, alltså sådant som handlar om en persons självbild, och om hur man uppfattar att andra ser en, är viktigt.

Det gör att man kan se bortom det rent estetiska och förstå mer om hur självförtroende och självkänsla kan påverkas positivt av ett estetiskt ingrepp.

Behandlingar