Ärr (beroende på storlek och karaktär)

Borttagning av leverfläck

Second opinion