fbpx

Belkyra® – Mot dubbelhaka

Introduktion

BELKYRA ®, är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhaka har en psykologisk inverkan.

 • Individuellt anpassad injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan.
 • De flesta som behandlas upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter 2 – 4 behandlingstillfällen.
 • 15–20 minuter per behandling. Inget kirurgiskt ingrepp krävs.
 • En icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling
Prisindikation
Behandling (Exkl. moms)
Belkyra mot dubbelhaka, 1:a beh 9 900 kr
Belkyra mot dubbelhaka, 2:a beh 9 900 kr
Belkyra mot dubbelhaka, 3:e beh 4 900 kr

Hur fungerar det?

 • BELKYRA® injiceras i området under hakan och ger upphov till destruktion av fettceller och eliminerar dessa.
 • Den aktiva ingrediensen i BELKYRA® är deoxicholsyra, en molekyl som tillverkas naturligt i kroppen och medverkar vid nedbrytning och absorption av fettet i kosten.
 • Fett som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga metabolism.

Vad är Belkyra®?

 • BELKYRA ® är en syntetisk icke-human, icke-animalisk form av deoxicholsyra, en molekyl som förekommer naturligt i kroppen som hjälper till att bryta ned och absorbera fettet i kosten.
 • Deoxicholsyran i BELKYRA ® går biologiskt sett inte att skilja från endogen deoxicholsyra.

Verkningsmekanism

 • BELKYRA ® ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fettcellerna förstörs. När de här cellerna har förstörts kan de inte längre lagra eller ansamla fett.
 • Förstörelsen av adipocyterna framkallar ett vävnadssvar där makrofager lockas till området för att eliminera cellrester och lipider, som sedan rensas bort genom naturliga processer. Detta följs av en uppkomst av fibroblaster och en observerad förtjockning av fibrösa septa vilket tyder på ökat totalt kollagen (dvs. nybildning av kollagen).
 • Det submentala fettet består av pre-platysmala och post-platysmala fettansamlingar.
 • BELKYRA® injiceras i det pre-platysmala fettet i behandlingsområdet, över platysmamuskeln.
Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök , gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

Här kan du läsa mer om vad som ingår när du bokar en operation på Victoriakliniken.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund.

Behandling (Exkl. moms)
Belkyra mot dubbelhaka, 1:a beh 9 900 kr
Belkyra mot dubbelhaka, 2:a beh 9 900 kr
Belkyra mot dubbelhaka, 3:e beh 4 900 kr