fbpx

Victoriaklinikens filosofi, vision och ambition.

Vår Filosofi

På ett sätt är valet av plastikkirurg lite som att välja partner. Det måste finnas en bra personkemi och man måste dela vissa värderingar. Genom att berätta lite om vår filosofi, hoppas vi att Du lättare kan avgöra om vi passar dig och dina önskemål.

Först och främst, eftersom plastikkirurgi inte är en fråga om “liv och död”, så skapar valet att genomgå en operation ett särskilt ansvar för både läkare och patient din säkerhet och trygghet som patient måste alltid vara högsta prioritet.

Victoriakliniken stävar efter mjuk, klassisk och naturlig skönhet och arbetar för säkra, naturliga och långvariga resultat. Att arbeta proportionerligt innebär att man tar hänsyn till patientens biologiska förutsättningar, att man noggrant mäter, analyserar samt att man i detalj undersöker patientens hud och vävnad. Om vi tycker att en patient inte är lämplig att genomgå kirurgi, antingen av fysiska eller psykologiska skäl, så kommer vi att säga det.

Även om vi har en målsättning att ge mina patienter vad de vill ha, är det oundvikligen så, att vårt eget estetiska sinne med erfarenhet av ökade risker vid olika former av ingrepp, kommer att spela in.

Vår vision är att:

Genom:

  •  att skapa mer förutsägbara resultat.
  • att sträva efter färre komplikationer och omoperationer.
  • att ge en bättre upplevelse av tiden före och efter operation.

Planering
En väl planerad operation innebär att kirurgen noga undersöker patientens fysiska och biologiska förutsättningar gällande eventuella asymmetrier i bröstkorgen. Sen gäller det att välja ut rätt implantat till storlek och form, och bestämma hur dessa ska placeras i kroppen i förhållande till den unika patientens förutsättningar.

Prestation
Prestationen handlar om att välja rätt kirurgiska instrument och rätt utrustning för att utföra operationen på bästa sätt. Det handlar också om vilka mått och steg man tar när det gäller att hålla en steril miljö, genom att förbereda patienten, kirurgen och annan personal för operationen. Det handlar också om hur man rör sig i operationsrummet. Inga onödiga rörelser och förflyttningar som på något sätt kan påverka utgången av en operation, genom att den sterila miljön rubbas.

Eftervård
Vi följer upp våra patienter efter operation där vi tar professionella före och efterbilder för att noggrant diskutera resultatet efter operation. Uppföljning att mäta sina resultat är också något som är mycket viktigt. All vår vidareutveckling av kirurgiska tekniker r utgår från den data vi samlat på oss under vår långa erfarenhet. Därför följer vi våra patienter i 10 år efter operation, och inkluderar en garanti, som gäller under 5 år. Om kapselkontraktion skulle uppstå under den perioden, opererar vi om patienten utan kostnad.

Vår vision

Vi har skapat en trygg, varm och harmonisk miljö, där både kropp och själ kan vistas utan stress.

Vår önskan är att denna miljö i kombination med vår filosofi och bästa tänkbara personliga service, kommer att motsvara det du söker. Riskerna minimeras med vår kunskap och komplikationer minskar på grund av våra uppföljningar.

Vår målsättning är att med hög kompetens, modern teknik och känsla för estetik alltid nå en harmonisk och proportionerlig skönhet som motsvarar dina krav.

Victoriakliniken står för diskretion, integritet, kvalitet, säkerhet, trygghet och personlig omvårdnad.