Kirurger i världsklass och patientsäkerhet i alla led

Kirurger i världsklass och patientsäkerhet i alla led

Victoriaklinikens plastikkirurger Charles Randqvist, Marie Jaeger och Jessica Gahm har tillsammans över 60 års erfarenhet som specialister. Jessica är medicine doktor i plastikkirurgi, forskare och specialiserad inom plastikkirurgi sedan 2010 och är även överläkare på Karolinska. Marie är specialiserad inom plastikkirurgi, har forskat vid Harvard och är utbildad i Tyskland, Israel och Australien.

Dr. Charles Randquist är en ledande auktoritet i världen inom sitt område och har utbildat tusentals plastikkirurger internationellt. Dr. Charles är även grundare av Victoriakliniken och har handplockat Jessica och Marie till kliniken. Tillsammans utgör de ett av världens främsta plastikkirurgi-team. På Victoriakliniken får du alltid tillgång till deras samlade kompens och erfarenhet då de arbetar i nära team och alltid konsulterar varandra.

Läs mer om våra kirurger här:
Dr. Marie Jaeger ›››
Dr. Jessica Gahm ›››
Dr. Charles Randquist ›››

Sveriges mest omfattande trygghetsgaranti

Sveriges mest omfattande trygghetsgaranti

Victoriakliniken är en världsledande auktoritet inom bröstkirurgi. Tack vare den medicinska expertis som finns hos oss är det enkelt att erbjuda marknadens mest omfattande trygghetsgaranti. När du genomgår en bröstoperation hos oss ingår alltid:

  • 10 års uppföljning med ultraljud
  • 5 års garanti mot komplikationer
  • Minst en övernattning
  • Möjlighet till direktkontakt med din kirurg efter hemkomst
  • Kompressions-BH

”Vårt garantiprogram innebär att vi alltid följer upp din behandling och kvalitetssäkrar resultatet i minst 10 år.”

Dr. Marie Jaeger

Medicinsk expertis
i alla led

Alla delar i kedjan är viktiga – från personen som koordinerar helheten till narkosläkaren som vakar över dig under operationen  och nattsköterskan som gör detsamma efteråt. Alla medarbetare på Victoriakliniken har erforderlig legitimering och tillsammans utgör de ett sammansvetsat och mycket erfaret team.

Det är lätt att vara transparent när man inte har någonting att dölja

Det är lätt att vara transparent när man inte har någonting att dölja

På Victoriakliniken har vi arbetat med dokumentation, uppföljning, utvärdering och statistik – som vi är helt transparenta med – ända sedan starten 2002. Det är vi helt ensamma om. I hela världen. I vår värld är det en självklarhet, både för att skapa maximal trygghet för alla våra patienter och för att det är en förutsättning för att ständigt utvecklas och förbättra sina metoder och resultat. Resultat som vi gärna och ofta delar med oss av till andra, bland annat genom föreläsningar och utbildningar runtom i hela världen. Försäkra dig om att den klinik eller kirurg du väljer inte har någonting att dölja.

“If you can’t measure it, you can’t manage it.”

Dr. Charles Randqvist, Grundare Victoriakliniken

Övernattning - en självklarhet för oss och en trygghet för dig.

Övernattning - en självklarhet för oss och en trygghet för dig.

På Victoriakliniken ingår alltid minst en övernattning efter bröstkirurgi och andra större ingrepp. Detta för att vi noga ska kunna övervaka våra patienter och säkerställa att allt är i sin ordning innan patienten får bege sig hem. Vi jobbar inte (som alarmerande många andra) enligt “löpande band-principen”, utan enligt kvalitet före kvantitet.

För att upprätthålla en så hög säkerhet som möjligt opererar vårt kirurg-team enbart varannan vecka på Victoriakliniken.  Det sker aldrig två operationer samtidigt och det finns alltid minst två specialiserade plastikkirurger på plats som konsulterar varandra vid behov.

”Att det inte är en självklarhet på alla kliniker att låta patienten övernatta efter ett större ingrepp är ofattbart.”

Dr. Jessica Gahm

Alltid vid din sida

Vårt innerliga engagemang i varje patient tar inte slut efter operationen. Tvärtom. Vi släpper inte våra patienter i första taget, både för vår egen skull och patientens skull. Den gedigna uppföljningen av varje patient handlar lika mycket om att skapa trygghet och att säkerställa ett bra resultat som att dokumentera och följa upp i syfte att kontinuerligt utvärdera och förfina våra metoder. Vilket vi har gjort i över två decennier.

Vi vet också hur viktigt det är för patienten att kunna hålla en nära kontakt med sin kirurg även efter hemkomsten. I synnerhet direkt efter operationen. Vi erbjuder direktkontakt med såväl sjuksköterska som kirurg efter hemkomsten, samt regelbundna uppföljningsmöten och den bästa eftervård som går att ge. Våra patienter får så många återbesök de behöver eller önskar efter en operation, utan extra kostnad.

Naturliga resultat som förhöjer din livskvalitet

Naturliga resultat som förhöjer din livskvalitet

Victoriakliniken estetiska signum är naturlig skönhet. Vi arbetar alltid för säkra, proportionerliga och långvariga resultat. Att arbeta proportionerligt innebär att man tar noga hänsyn till patientens unika biologiska förutsättningar genom att mäta, analysera samt i detalj undersöka patientens hud och vävnad.

Den säkraste kirurgin är den som inte utförs. Om vi bedömer att en patient inte är lämplig att genomgå kirurgi, antingen av fysiska eller psykologiska skäl, så kommer vi att säga det. Att säga nej är en kirurgs viktigaste egenskap.

Victoriakliniken har Nordens största galleri med före- och efterbilder som du hittar här.

Vad ska man tänka på när man väljer kirurg eller klinik?

Först och främst ska du fundera på vad du vill göra och – varför. Gör du ingreppet för din egen skull? Är du helt säker på att du verkligen vill göra någonting? En operation utgör alltid en risk, oavsett hur skickliga kirurgerna är eller hur frisk patienten är.
Därför är det viktigt att tänka igenom sitt beslut noga. Du som har tagit dig så här långt, dvs. att du läser den här texten har gissningsvis kommit ganska långt i tankeprocessen, men det skadar aldrig att överväga beslutet än mer. När du har bestämt dig för att genomföra ett ingrepp finns många olika aspekter att ta i beaktande när du ska välja klinik.

Här nedan hittar du en lista med det som vi tycker är viktigt att undersöka och tänka på:

Checklista för dig som funderar på att göra ett kirurgiskt ingrepp:

  • Först och främst: besitter kirurger och övrig medicinsk personal rätt kompetens? Är alla legitimerade och specialiserade inom plastikkirurgi till att börja med? Det är dessvärre inte en självklarhet.
  • Har kliniken gott renommé? Googla omdömen, Reco, titta på före- och efterbilder och fråga runt i din omgivning. Du kan också kontakta Socialstyrelsen för att ta reda på om det finns anmälningar mot en klink/plastikkirurg.
  • Se till att du är välinformerad om risker och komplikationer. En seriös klinik informerar dig noga om dessa och presenterar även dylik information redan på sin hemsida.
  • Hur ser eftervården ut? Får du övernatta? Kan du ha direktkontakt med din plastikkirurg efter hemkomsten? En bra klinik har få komplikationer och därmed inga problem att erbjuda kostnadsfri korrigering och lång och omfattande uppföljning av dig som patient. Detta kan med andra ord utgöra en bra indikator på klinikens kvalitet.
  • Tänk också noga igenom dina önskemål och vad du har för förväntningar på resultatet. Likaså processen – från första konsultation till eftervård och uppföljning.

"Den största förändringen syns inte på utsidan."

Nu har vi berättat en hel del om oss själva, som till exempel vårt holistiska synsätt och unika sätt att arbeta. Vill du istället läsa vad Elina (på bilden) och andra patienter har att berätta om oss? Klicka dig vidare nedan.

 

Citat: Elina