Statistik och uppföljning

Statistik och uppföljning

Statistik och uppföljningar är något som vi tar på stort allvar på Victoriakliniken. Vi anser att utan ordentlig uppföljning och utvärdering av resultaten, så kan man heller inte utveckla och förbättra sig. Med hjälp av de data vi samlar in vid uppföljningarna skapar vi statistik som ger oss en bra bild av hur vårt unika arbetssätt fungerar.

Denna statistik hjälper oss att öka säkerheten, minska komplikationerna och skapa allt bättre resultat.

Statistik för utbildning

Dr. Randquist använder också statistiken för att utbilda andra kirurger runt om i världen i hur man bäst genomför plastikkirurgiska behandlingar.

Statistik – Patient

Med över 6000 bröstförstoringar har vi en väldigt tydlig bild av vad våra patienter önskar men även hur vi på bästa sätt kan guida vilket ingrepp som är optimalt, utifrån önskemål. Vi har mer än 2500 implantat att välja ifrån. Statistiken som samlas in bygger på mätningar och frågor före operationen, och vid de efterföljande uppföljningarna.

Som synes är det ca hälften av våra patienter som har barn. En graviditet, och tiden med amning påverkar en kvinnas kropp på många sätt, därför är detta viktig kunskap.

En svensk kvinna i åldern 30-39 år väger i genomsnitt drygt 67 kg. Victoriaklinikens patienter väger alltså nästan 10 kg under genomsnittet. Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av implantat mm.

Statistik – Uppföljning

På Victoriakliniken har vi gratis uppföljningar av bröstförstoringsoperationer efter 6 månader, 2, 4, 6, 8 och 10 år. Detta för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella problem. Samtidigt ställer vi frågor och tar mått, som ligger till grund för vår omfattande statistik.

Vi har väldigt nöjda patienter, som synes av detta diagram. De få patienter som är missnöjda, har ofta haft oturen att drabbas av flera komplikationer.

Förutom ovanstående diagram, kan nämnas att 94,7% av våra bröstpatienter ger 7-10 i betyg.

På Victoriakliniken placeras operationssittet normalt under bröstet, vid en bröstförstoring. Denna metod innebär absolut minst risker för patienten och ger kirurgen den bästa kontrollen under operationen. Ärren blir väldigt fina efter en tid, och våra patienter blir nöjda.

 

Ärr kan ge upphov till smärta under ganska lång tid efter en operation. Men merparten av våra patienter upplever liten eller ingen smärta efter att stygnen är tagna.

Statistik – ”Mjuka värden”

Vi samlar in data om “Mjuka värden”, som handlar om hur man känner i olika situationer, vad man har för självbild och hur operationen har förändrat detta. Vi genomför enkäter före och efter en bröstförstoring.

Jag är mycket nöjd med hur mina bröst matchar resten av kroppen:

Före operation 8%
Efter operation 79%

Att man som patient upplever att ens bröst inte ”passar ihop” med resten av kroppen är en mycket vanlig anledning till att man genomgår en bröstförstoring. Oftast handlar det om att man upplever sin byst som för liten.

Jag är mycket nöjd med hur jag ser ut naken i spegeln:

Före operation 4%
Efter operation 71%

För det egna välmåendet är det viktigt att man trivs med sig själv.

Även om detta i grunden kanske mest har att göra med andra faktorer än utseendet, så har det man ser i spegeln också stor betydelse för helheten.