fbpx

”Mjuka värden” om kroppen

Att ta reda på så kallade mjuka värden, alltså sådant som handlar om en persons självbild, och om hur man uppfattar att andra ser en, är viktigt.

Det gör att man kan se bortom det rent estetiska och förstå mer om hur självförtroende och självkänsla kan påverkas positivt av ett estetiskt ingrepp.

Gällande brösten är jag MYCKET NÖJD med hur jag ser ut i spegeln påklädd:

15%
80%

Gällande brösten är jag MYCKET NÖJD med hur jag ser ut i spegeln naken:

3%
70%

Jag känner ALLTID att jag accepterar min kropp:

11%
60%

Jag är MYCKET NÖJD med hur brösten matchar kroppen:

5%
80%

Jag är MYCKET NÖJD med hur min BH passar:

6%
75%

Jag är MYCKET NÖJD med storleken på mina bröst:

4%
71%