”Mjuka värden” om sexualiteten

”Mjuka värden” om sexualiteten

Med mjuka värden menar vi sådant som handlar om en persons självbild, och om hur man uppfattar att andra ser en. Det handlar även kroppsuppfattning och hur sexualiteten påverkas efter en bröstförstoring.

Det här är viktiga frågor som gör att man kan se bortom det rent estetiska och förstå mer om hur självförtroende och självkänsla kan påverkas positivt av ett kosmetiskt ingrepp.

Jag känner mig OFTAST eller ALLTID sexuellt attraktiv när jag är påklädd:

Före operation53%
Efter operation90%

Jag känner mig OFTAST eller ALLTID sexuellt attraktiv när jag är naken:

Före operation31%
Efter operation92%

Jag känner mig OFTAST eller ALLTID sexuellt självsäker avseende brösten naken:

Före operation12%
Efter operation95%

Jag känner mig OFTAST eller ALLTID avspänd vid sexuella aktiviteter:

Före operation57%
Efter operation95%