”Mjuka värden” om självbilden

”Mjuka värden” om självbilden

Att ta reda på s.k. mjuka värden, alltså sådant som handlar om en persons självbild, och om hur man uppfattar att andra ser en, är viktigt.

Det gör att man kan se bortom det rent estetiska och förstå mer om hur självförtroende och självkänsla kan påverkas positivt av ett estetiskt ingrepp.

Jag känner mig ALLTID självsäker i sociala sammanhang:

Före operation15%
Efter operation69%

Jag känner mig ALLTID trygg och självsäker i de kläder jag bär:

Före operation14%
Efter operation69%

Jag känner mig ALLTID nöjd med mig själv:

Före operation12%
Efter operation61%

Jag känner mig ALLTID attraktiv:

Före operation11%
Efter operation62%