”Mjuka värden” om kroppen

”Mjuka värden” om kroppen

Att ta reda på så kallade mjuka värden, alltså sådant som handlar om en persons självbild, och om hur man uppfattar att andra ser en, är viktigt.

Det gör att man kan se bortom det rent estetiska och förstå mer om hur självförtroende och självkänsla kan påverkas positivt av ett estetiskt ingrepp.

Gällande brösten är jag MYCKET NÖJD med hur jag ser ut i spegeln påklädd:

Före operation15%
Efter operation80%

Gällande brösten är jag MYCKET NÖJD med hur jag ser ut i spegeln naken:

Före operation3%
Efter operation70%

Jag känner ALLTID att jag accepterar min kropp:

Före operation11%
Efter operation60%

Jag är MYCKET NÖJD med hur brösten matchar kroppen:

Före operation5%
Efter operation80%

Jag är MYCKET NÖJD med hur min BH passar:

Före operation6%
Efter operation75%

Jag är MYCKET NÖJD med storleken på mina bröst:

Före operation4%
Efter operation71%