Ansikte

Ansikte

Det finns ett flertal ingrepp som kan göras i ansiktet för att vrida tillbaka klockan några år, eller bara skapa en bättre balans i ett ansikte. Ofta kombinerar man flera ingrepp för bästa resultat, exempelvis ett pannlyft med ögonlocksplastik.

Behandlingar