Filosofi och vision

På ett sätt är valet av plastikkirurg lite som att välja partner. Det måste finnas en bra personkemi och man måste dela vissa värderingar. Genom att berätta lite om vår filosofi, hoppas vi att du lättare kan avgöra om vi passar dig och dina önskemål.

victoriakliniken_kirurger_small

Filosofi – transparens, trygghet och en holistisk syn på hälsa och välmående

Först och främst, eftersom plastikkirurgi inte är en fråga om “liv och död”, så skapar valet att genomgå en operation ett särskilt ansvar för både läkare och patient då din säkerhet och trygghet som patient alltid måste vara högsta prioritet.

Victoriakliniken strävar efter mjuk, klassisk och naturlig skönhet och arbetar för säkra, naturliga och långvariga resultat. Att arbeta proportionerligt innebär att man tar hänsyn till patientens biologiska förutsättningar, att man noggrant mäter, analyserar samt att man i detalj undersöker patientens hud och vävnad. Om vi bedömer att en patient inte är lämplig att genomgå kirurgi, antingen av fysiska eller psykologiska skäl, så kommer vi att säga det.

Även om vår målsättning alltid är att uppfylla våra patienters önskemål kommer oundvikligen vår estetiska och medicinska expertis i kombination med vår erfarenhet av ökade risker vid olika former av ingrepp att vara avgörande i vår bedömning.

Mot den bakgrunden är följande vad du kan förvänta dig av Victoriakliniken:

  •  Mer än 25 års erfarenhet av privat estetisk kirurgi garanterar dig de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt och säkert resultat. Vi verkar internationellt över hela världen med utbildningar, föredrag och kirurgiska operationer. Vi har även utvecklat nya och säkrare tekniker. Det är denna erfarenhet som ska styra ditt val av klinik och kirurg först och främst.
  • Vår unika erfarenhet av konsultationer där vi försöker hitta en balans mellan dina önskemål och biologiska förutsättningar. Vi sätter alltid patienten i centrum och avsätter tid för dig så att du kan få svar på alla dina frågor och låter det ta den tid just du behöver.
  • I många fall finns det flera kirurgiska val som innebär olika kostnader, risker, återhämtningstid, ärrbildningar och resultat. Vår målsättning är alltid att informera dig så noggrant som möjligt före en operation.
  • Vi anser också att det är viktigt att behålla en nära kontakt med våra patienter även efter en operation med regelbundna uppföljningsmöten, och den bästa eftervård som går att ge. Vi erbjuder våra patienter så många återbesök de behöver eller önskar efter en operation, utan extra kostnad. Vi erbjuder bland annat 10 års uppföljning efter bröstförstoring för din trygghet. Våra patienter har även alltid möjlighet att kontakta sin kirurg direkt via telefon eller mail.

Victoriaklinikens målsättning är alltid:

  • att skapa naturligt vackra och förutsägbara resultat.
  • att sträva efter ett minimum av komplikationer och omoperationer.
  • att erbjuda en bättre upplevelse av tiden såväl före som efter operation.

Planering
En väl planerad operation innebär att kirurgen noga undersöker patientens fysiska och biologiska förutsättningar. När det kommer till exempelvis bröstförstoring gäller det att välja ut rätt implantat när det kommer till storlek och form samt bestämma hur dessa ska placeras i kroppen i förhållande till den unika patientens förutsättningar.

Prestation
Prestationen handlar om att välja rätt kirurgiska instrument och rätt utrustning för att utföra operationen på bästa sätt. Det handlar också om vilka mått och steg man tar när det gäller att hålla en steril miljö, att förbereda patienten, kirurgen och övrig personal inför operationen. Det handlar också om hur man rör sig i operationsrummet. Det får inte förekomma onödiga rörelser eller förflyttningar som på minsta vis kan påverka utgången av en operation eller rubba den sterila miljön.

Eftervård
Vi följer noga upp våra patienter efter operation då vi ingående bedömer, diskuterar och dokumenterar resultatet med före- och efterbilder. Uppföljning och dokumentation av resultatet är mycket viktigt för såväl patienten som för att säkra, utveckla och förfina sin metod. All vår vidareutveckling av kirurgiska tekniker utgår från den enorma mängd data vi har samlat på oss under flera decennium. Därför följer vi våra bröstpatienter i 10 år efter operation, och inkluderar en garanti, som gäller under 5 år. Om kapselkontraktion skulle uppstå under den perioden, opererar vi om patienten utan kostnad.

Säkra, naturliga resultat och patienten i centrum

Vi har skapat en trygg, varm och harmonisk miljö, där både kropp och själ kan vistas utan stress.

Vår önskan är att denna miljö i kombination med vår filosofi och bästa tänkbara personliga service, skall motsvara och helst – överträffa det du söker. Risker och komplikationer hålls till ett minimum tack vare vår gedigna dokumentation, statistik och uppföljning och förstås: vårt plastikkirurgi-team som utgör ett av de främsta i världen.

Vår målsättning är att med hög kompetens, modern teknik och känsla för estetik alltid uppnå en harmonisk och proportionerlig skönhet som motsvarar dina förväntningar.

Viktiga grundpelare i Victoriaklinikens filosofi är säkerhet, naturliga resultat, patienten i centrum och kvalitet före kvantitet. Det innebär bland annat att du alltid får tillgång till vår samlade kompetens och erfarenhet då våra världsledande plastikkirurger arbetar i nära team och alltid konsulterar varandra för att säkerställa ett optimalt resultat och minimera komplikationer.

Kliniken_blommor