Victoriakliniken står för trygghet, transparens och naturliga resultat med minimerad risk för komplikationer.” 

Dr. Charles Randquist. Leg. läkare, specialist inom plastikkirurgi och grundare av Victoriakliniken

Victoriakliniken står för trygghet, transparens och naturliga resultat med minimerad risk för komplikationer.”

Dr. Charles Randquist. Leg. läkare, specialist inom plastikkirurgi och grundare av Victoriakliniken
Plastikkirurger som leder utvecklingen, är auktoriteter i världen inom sina områden och medicinsk expertis i alla led är Victoriaklinikens starka fundament för absolut högsta patientsäkerhet. På den här sidan kan du läsa om vad det innebär att vara en utbildningsklinik, vår omfattande trygghetsgaranti och vårt holistiska synsätt och transparenta sätt att arbeta. Vi delar även med oss av vad vi tycker är viktigt att tänka på när man funderar på att göra en förändring av sitt utseende. Och vad som är viktigt att tänka på när man väljer klinik.
Plastikkirurger som leder utvecklingen och är auktoriteter i världen inom sina områden, utförlig dokumentation och uppföljning samt medicinsk expertis i alla led är Victoriaklinikens starka fundament för absolut högsta patientsäkerhet. På den här sidan kan du läsa om vad det innebär att vara en utbildningsklinik, vår omfattande trygghetsgaranti och vårt holistiska synsätt och transparenta sätt att arbeta. Vi delar även med oss av vad vi tycker är viktigt att tänka på när man funderar på att göra en förändring av sitt utseende. Och vad som är viktigt att tänka på när man väljer klinik.

Kirurger i världsklass och medicinsk expertis i alla led 

Victoriaklinikens plastikkirurger Charles Randquist, Marie Jaeger och Jessica Gahm har tillsammans över 60 års erfarenhet som specialister. Jessica är medicine doktor i plastikkirurgi, forskare och specialiserad inom plastikkirurgi sedan 2010. Hon även överläkare på kliniken för rekonstruktiv kirurgi på Karolinska. Marie är specialiserad inom plastikkirurgi, har forskat vid Harvard, är utbildad i Tyskland, Israel och Australien och föreläser och utbildar internationellt.

Dr. Charles Randquist är en ledande auktoritet i världen inom sitt område och har utbildat tusentals plastikkirurger internationellt. Dr. Charles är även grundare av Victoriakliniken och har handplockat Jessica och Marie till kliniken. Tillsammans utgör de ett av världens främsta plastikkirurgi-team. På Victoriakliniken får du alltid tillgång till våra kirurger samlade kompens och erfarenhet då de arbetar i nära team och alltid konsulterar varandra.

Alla delar i kedjan är viktiga – från personen som koordinerar helheten till narkosläkaren som vakar över dig under operationen och nattsköterskan som gör detsamma efteråt. Alla medarbetare på Victoriakliniken har lång erfarenhet och givetvis erforderlig legitimering.

Kirurger i världsklass och patientsäkerhet i alla led

Victoriaklinikens plastikkirurger Charles Randquist, Marie Jaeger och Jessica Gahm har tillsammans över 60 års erfarenhet som specialister. Jessica är medicine doktor i plastikkirurgi, forskare och specialiserad inom plastikkirurgi sedan 2010. Hon även överläkare på kliniken för rekonstruktiv kirurgi på Karolinska. Marie är specialiserad inom plastikkirurgi, har forskat vid Harvard, är utbildad i Tyskland, Israel och Australien och föreläser och utbildar internationellt.

Dr. Charles Randquist är en ledande auktoritet i världen inom sitt område och har utbildat tusentals plastikkirurger internationellt. Dr. Charles är även grundare av Victoriakliniken och har handplockat Jessica och Marie till kliniken. Tillsammans utgör de ett av världens främsta plastikkirurgi-team. På Victoriakliniken får du alltid tillgång till våra kirurger samlade kompens och erfarenhet då de arbetar i nära team och alltid konsulterar varandra.

Alla delar i kedjan är viktiga – från personen som koordinerar helheten till narkosläkaren som vakar över dig under operationen och nattsköterskan som gör detsamma efteråt. Alla medarbetare på Victoriakliniken har lång erfarenhet och givetvis erforderlig legitimering.

Trygghetsgaranti

Sveriges mest omfattande trygghetsgaranti

Victoriakliniken är en världsledande auktoritet inom bröstkirurgi. Tack vare den medicinska expertis som finns hos oss är det enkelt att erbjuda marknadens mest omfattande trygghetsgaranti. När du genomgår en bröstoperation hos oss ingår alltid:

  • 10 års uppföljning med ultraljud
  • 5 års garanti mot komplikationer
  • Minst en övernattning
  • Direktkontakt med din kirurg efter hemkomst
  • Kompressions-BH och mediciner

”Vårt garantiprogram innebär att vi alltid följer upp din behandling och kvalitetssäkrar resultatet i minst 10 år.”

Dr. Marie Jaeger

Det är enkelt att vara transparent när man inte har någonting att dölja.

På Victoriakliniken har vi arbetat med dokumentation, uppföljning, utvärdering och statistik – som vi är helt transparenta med – i mer än två decennier. Det är vi helt ensamma om. I hela världen. I vår värld är det en självklarhet, både för att skapa maximal trygghet för alla våra patienter och för att det är en förutsättning för att ständigt utvecklas och förbättra sina metoder och resultat. Resultat som vi gärna och ofta delar med oss av till andra, bland annat genom föreläsningar och utbildningar runtom i hela världen. Försäkra dig om att den klinik eller kirurg du väljer inte har någonting att dölja.
“If you can’t measure it, you can’t manage it.”

Dr. Charles Randquist, Grundare av Victoriakliniken

Trygghetsgaranti

Planering

En väl planerad operation innebär att kirurgen noga undersöker patientens fysiska förutsättningar inför en operation.. Att hitta en balans mellan patienters önskemål och biologiska förutsättningar och att sätta ribban på rätt nivå är inte alltid helt lätt. Därför är det väldigt viktigt att kirurgen är erfaren och har opererat många olika typer av patienter. När det kommer till exempelvis bröstförstoring gäller det att välja ut rätt implantat bland många tusen olika varianter, vad beträffar storlek och form. Samt bestämma hur dessa ska placeras i kroppen på bästa sätt i förhållande till den unika patientens förutsättningar.

Planering

En väl planerad operation innebär att kirurgen noga undersöker patientens fysiska förutsättningar inför en operation.. Att hitta en balans mellan patienters önskemål och biologiska förutsättningar och att sätta ribban på rätt nivå är inte alltid helt lätt. Därför är det väldigt viktigt att kirurgen är erfaren och har opererat många olika typer av patienter. När det kommer till exempelvis bröstförstoring gäller det att välja ut rätt implantat bland många tusen olika varianter, vad beträffar storlek och form. Samt bestämma hur dessa ska placeras i kroppen på bästa sätt i förhållande till den unika patientens förutsättningar.

Trygghetsgaranti

Övernattning – en självklarhet för oss och en trygghet för dig.

På Victoriakliniken ingår alltid minst en övernattning efter bröstkirurgi och andra större ingrepp. Detta för att vi noga ska kunna övervaka våra patienter och säkerställa att allt är i sin ordning innan patienten får bege sig hem. Vi jobbar inte (som alarmerande många andra) enligt “löpande band-principen”, utan enligt kvalitet före kvantitet.

För att upprätthålla en så hög säkerhet som möjligt opererar vårt kirurg-team enbart varannan vecka på Victoriakliniken.  Det sker aldrig två operationer samtidigt och det finns alltid minst två specialiserade plastikkirurger på plats som konsulterar varandra vid behov.

”Att det inte är en självklarhet på alla kliniker att låta patienten övernatta efter ett större ingrepp är ofattbart.”

Dr. Jessica Gahm

Trygghetsgaranti

Alltid vid din sida

Vårt innerliga engagemang i varje patient tar inte slut efter operationen. Tvärtom. Vi släpper inte våra patienter i första taget, både för vår egen skull och patientens skull. Den gedigna uppföljningen av varje patient handlar lika mycket om att skapa trygghet och att säkerställa ett bra resultat som att dokumentera och följa upp i syfte att kontinuerligt utvärdera och förfina våra metoder. Vilket vi har gjort i över två decennier.

Vi vet också hur viktigt det är för patienten att kunna hålla en nära kontakt med sin kirurg även efter hemkomsten. I synnerhet direkt efter operationen. Vi erbjuder direktkontakt med såväl sjuksköterska som kirurg efter hemkomsten, samt regelbundna uppföljningsmöten och den bästa eftervård som går att ge. Våra patienter får så många återbesök de behöver eller önskar efter en operation, utan extra kostnad.

Trygghetsgaranti

Naturliga resultat som förhöjer din livskvalitet

Victoriakliniken estetiska signum är naturlig skönhet. Vi arbetar alltid för säkra, proportionerliga och långvariga resultat. Att arbeta proportionerligt innebär att man tar noga hänsyn till patientens unika biologiska förutsättningar genom att mäta, analysera samt i detalj undersöka patientens hud och vävnad.

Den säkraste kirurgin är den som inte utförs. Om vi bedömer att en patient inte är lämplig att genomgå kirurgi, antingen av fysiska eller psykologiska skäl, så kommer vi att säga det. Att säga nej är en kirurgs viktigaste egenskap.

Victoriakliniken har Nordens största galleri med före- och efterbilder som du hittar här.

“Din kropp är ovärderlig. Överväg noga om du vill göra en förändring och: se till att du väljer rätt klinik från början.”

Dr. Charles Randquist, Grundare av Victoriakliniken

Vi har skapat en trygg, varm och harmonisk miljö, där både kropp och själ kan vistas utan stress där säkra, naturliga resultat och patienten är i centrum.

Vår önskan är att denna miljö i kombination med vår filosofi och bästa tänkbara personliga service, skall motsvara och helst – överträffa det du söker. Risker och komplikationer hålls till ett minimum tack vare vår gedigna dokumentation, statistik och uppföljning och förstås: våra plastikkirurger som publicerar vetenskapliga artiklar, kapitel i läroböcker och utgör ett av de främsta teamen i världen.

Vår målsättning är att med hög kompetens, modern teknik och känsla för estetik alltid uppnå en harmonisk och proportionerlig skönhet som motsvarar dina förväntningar.

Efter operation följer vi noga upp våra patienter då vi ingående bedömer, diskuterar och dokumenterar resultatet med före- och efterbilder. Uppföljning och dokumentation av resultatet är mycket viktigt för såväl patienten som för oss för att säkra, utveckla och förfina våra operationstekniker. All vår vidareutveckling utgår från den enorma mängd data vi har samlat på oss under flera decennier. Därför följer vi bland annat våra bröstpatienter i 10 år efter operation, och inkluderar en garanti för komplikationer, som gäller under 5 år. Om exempelvis en kapselkontraktion skulle uppstå under den perioden, opererar vi om patienten utan kostnad.

Patienterna får hjälp med eftervård och tydliga riktlinjer för vad som händer efter operationen. De har tillgång till kirurg och sköterska 24/7 efter sin operation och stöd och övervakning av läkningsprocessen hela tiden under återhämtningsperioden. Vi ringer alltid våra patienter före och efter deras operation och stämmer av med dem och svarar på eventuella frågor som kan dyka upp.

Dr. Charles Randquist:

“När jag bestämde mig för att öppna en egen klinik var det en självklarhet för mig att säkerställa och kvalitetssäkra en verksamhet där våra patienter kunde känna sig trygga och säkra. Jag såg till att min personal hade rätt utbildning och erfarenhet. Våra narkosläkare är överläkare från Thorax anestesiologin från Karolinska sjukhuset med en gedigen erfarenhet,  så även våra narkos sjuksköterskor. Detta för att säkerställa en optimal och säker övervakning av våra patienter. Det var naturligtvis en självklarhet att vi skulle ha en säker och bra narkos och övervakningsutrustning för teamet, men även att våra patienter kunde övernatta 1–3 nätter.

Sen jag öppnade kliniken, har vi kunnat hålla en hög nivå med fasta rutiner som vi löpande kvalitetssäkrat, för att säkerställa patienternas säkerhet, kvalité och välbefinnandet.

Mitt mål har alltid varit att tillgodose våra patienters behov före, under och efter själva ingreppet för att skapa en trygg, säker miljö för våra patienter med garantier och kontinuerlig uppföljning. Jag är otroligt stolt över att våra patienters säkerhet under deras vistelse hos oss garanteras och optimeras av den kompetens Victoriaklinikens medarbetare besitter.

Victoriakliniken står sedan 24 år för säkerhet och trygghet och vår målsättning är att alltid skapa naturliga och proportionerliga resultat med minsta risk för komplikationer.”

Vad ska man tänka på när man väljer kirurg eller klinik?

Först och främst ska du fundera på vad du vill göra och – varför. Gör du ingreppet för din egen skull? Är du helt säker på att du verkligen vill göra någonting? En operation utgör alltid en risk, oavsett hur skickliga kirurgerna är eller hur frisk patienten är.

Har du kommit så här långt långt, dvs. att du läser den här texten har du gissningsvis kommit ganska långt i tankeprocessen, men det skadar aldrig att överväga beslutet än mer. När du har bestämt dig för att genomföra ett ingrepp finns många olika aspekter att ta i beaktande när du ska välja klinik.

Här nedan hittar du en lista med det som vi tycker är viktigt att undersöka och tänka på:

Checklista för dig som funderar på att göra ett kirurgiskt ingrepp:

  • Först och främst: besitter kirurger och övrig medicinsk personal rätt kompetens? Är alla legitimerade och specialiserade inom plastikkirurgi till att börja med? Det är dessvärre inte en självklarhet.
  • Har kliniken gott renommé? Googla omdömen, Reco, titta på före- och efterbilder och fråga runt i din omgivning. Du kan också kontakta Socialstyrelsen för att ta reda på om det finns anmälningar mot en klink/plastikkirurg.
  • Se till att du är välinformerad om risker och komplikationer. En seriös klinik informerar dig noga om dessa och presenterar även dylik information redan på sin hemsida.
  • Hur ser eftervården ut? Får du övernatta? Kan du ha direktkontakt med din plastikkirurg efter hemkomsten? En bra klinik har få komplikationer och därmed inga problem att erbjuda kostnadsfri korrigering och lång och omfattande uppföljning av dig som patient. Detta kan med andra ord utgöra en bra indikator på klinikens kvalitet.
  • Tänk också noga igenom dina önskemål och vad du har för förväntningar på resultatet. Likaså processen – från första konsultation till eftervård och uppföljning.

“Den största förändringen syns inte på utsidan.”

Nu har vi berättat en hel del om oss själva, som till exempel om vårt holistiska synsätt och unika sätt att arbeta. Vill du istället läsa vad Elina (på bilden) och andra patienter har att berätta om oss? Klicka dig vidare nedan.