Methyldetox-profil

Testar kritiska gener i metyleringsprocessen kopplat till en rad kroniska sjukdomar och tillstånd.

Victoriakliniken_CNA_test

Metylering är en biokemisk process som styr alltifrån DNA-reparation och hormonbalans till kroppens avgiftningssystem och kan spela en avgörande roll i många kroniska sjukdomar. En MethylDetox-profil testar kritiska gener i metyleringsprocessen. Genom att förstå dina gener och hur de påverkar metylering kan du förebygga och behandla befintliga hälsoproblem med rätt näring.

Utredning av metylering och avgiftning

Mer än 50% av befolkningen påverkas av genetiska varianter i metyleringsprocessen. Vetenskaplig forskning visar att en mängd olika gener är inblandade i att upprätthålla metionin/homocysteinbalansen i kroppen. En MethylDetox-profilering ger en komplett bild av kroppens metylerings- och avgiftningförmåga vilket möjliggör för våra specialistläkare att utforma ett kostprogram anpassat efter individens specifika näringsbehov samt bistå med handledning.

Vem kan ha nytta av att utföra testet? 

Individer med någon av följande diagnoser eller symtom:

  • Kardiovaskulärasjukdomar såsom hypertoni, kranskärlssjukdom och stroke
  • Neurologiska störningar såsom depression, demens, Alzheimers sjukdom, ADD / ADHD, ASD, kronisk trötthet, migrän och sömnbesvär
  • Metaboliska sjukdomar såsom metaboliskt syndrom, diabetes mellitus, njursjukdomar, nedsatt förmåga att metabolisera mediciner och multipel kemisk känslighet
  • Muskuloskeletalastörningar såsom osteoporos
  • Ögonsjukdomar såsom makuladegeneration
  • Cancer såsom kolorektal, bröstcancer m. fl.

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök, gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund. (Pris nedan inkluderar moms)

Konsultation
1 500 kr
MethylDetox-profilering
7 139 kr
Tillägg ALCAT-profil (1 st)
5 000 kr
<