Belkyra – mot dubbelhaka

BELKYRA ®, är den första FDA-godkända injicerbara behandlingen för submentalt fett. Belkyra löser upp oönskat fett runt käklinjen, halsen och under hakan.

Victoriakliniken_belkyra
Belkyra är ett Individuellt anpassat injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan. De flesta som behandlas kommer att uppleva en synlig förbättring av käklinjens konturer efter 2-4 behandlingar, 15-20 minuter per behandling. En icke-invasiv behandling med långvariga resultat och hög patientnöjdhet.

Hur fungerar det?

BELKYRA® injiceras i området under hakan och orsakar förstörelse av fettceller och eliminerar dem. Den aktiva ingrediensen i BELKYRA® är deoxicholsyra, en molekyl som produceras naturligt i kroppen och som är involverad i nedbrytningen och absorptionen av fett i kosten. Fett som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga ämnesomsättning.

Vad är Belkyra?

BELKYRA ® är en syntetisk icke-mänsklig, icke-animalisk form av deoxicholsyra, en molekyl som finns naturligt i kroppen och som hjälper till att bryta ner och absorbera fett i kosten. Deoxicholsyran i BELKYRA ® är biologiskt omöjlig att skilja från endogen deoxicholsyra.

Behandling

BELKYRA ® ger upphov till adipocytlys, dvs fettcellerna förstörs. När dessa celler har förstörts kan de inte längre lagra eller ackumulera fett. Förstörelsen av adipocyterna framkallar ett vävnadssvar där makrofager attraheras till området för att eliminera cellrester och lipider, som sedan rensas bort genom naturliga processer. Detta följs av bildandet av fibroblaster och en observerad förtjockning av fibrösa septa, vilket indikerar en ökning av totalt kollagen (dvs nybildning av kollagen). Det submentala fettet består av pre-platysmala och post-platysmala fettansamlingar. BELKYRA® injiceras i det pre-platysmala fettet i behandlingsområdet, över platysmusmuskeln.

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök, gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund. (Pris nedan inkluderar moms)

Belkyra
9 900 kr

mot dubbelhaka, 1:a behandlingen

Belkyra
9 900 kr

mot dubbelhaka, 2:a behandlingen

Belkyra
4 900 kr

mot dubbelhaka, 3:e behandlingen

<