Belkyra 

BELKYRA ®, är den första FDA-godkända injicerbara behandlingen för submentalt fett. Belkyra löser upp oönskat fett runt käklinjen, halsen och under hakan. Produkten kan dock användas på andra delar av kroppen där man önskar att en mindre mängd tas bort.

Victoriakliniken_belkyra

Om behandlingen

Belkyra är ett individuellt anpassat injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan. De flesta som behandlas kommer att uppleva en synlig förbättring av käklinjens konturer efter 2-4 behandlingar. Behandlingen tar ungefär 15 minuter. Belkyra är en icke-invasiv behandling med långvariga resultat och hög patientnöjdhet.

Vad är Belkyra?

BELKYRA ® är en syntetisk icke-mänsklig, icke-animalisk form av deoxicholsyra, en molekyl som finns naturligt i kroppen och som hjälper till att bryta ner och absorbera fett i kosten. Deoxicholsyran i BELKYRA ® är biologiskt omöjlig att skilja från endogen deoxicholsyra.

Före behandling

Under en personlig konsultation med någon av våra erfarna kirurger diskuterar vi och berättar om olika sätt att uppnå det bästa resultatet submentalt (området under hakan) beroende på patientens naturliga förutsättningar. Plastikkirurgen gör en bedömning utifrån hur det submentala området ser ut, hur mycket huden hänger, vilken hudkvalitet patienten har samt mängden överskottsfett. Vi berättar om olika tekniker och hur ingreppet går till.

Alla patienter är inte lämpliga för Belkyra och i somliga fall kan din kirurg istället rekommendera fettsugning och halslyft.

Metod

BELKYRA® injiceras i området under hakan vilket orsakar förstörelse samt eliminering av fettceller. Den aktiva ingrediensen i BELKYRA® är deoxicholsyra, en molekyl som produceras naturligt i kroppen och som är involverad i nedbrytningen och absorptionen av fett i kosten. Fett som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga ämnesomsättning.

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök, gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund. (Pris nedan inkluderar moms)

Belkyra
9 900 kr

mot dubbelhaka, 1:a behandlingen

Belkyra
9 900 kr

mot dubbelhaka, 2:a behandlingen

Belkyra
4 900 kr

mot dubbelhaka, 3:e behandlingen

<