Statistik kroppen – “mjuka värden”

Att ta reda på så kallade mjuka värden, alltså sådant som handlar om en persons självbild, och om hur man uppfattar att andra ser en, är viktigt.

Det gör att man kan se bortom det rent estetiska och förstå mer om hur självförtroende och självkänsla kan påverkas positivt av ett estetiskt ingrepp.

Victoriakliniken_banner_brostförstoring

Statistik om kroppen

Gällande brösten är jag MYCKET NÖJD med hur jag ser ut i spegeln påklädd:

 • Före operationen 15% 15%
 • Efter operationen 80% 80%

Gällande brösten är jag MYCKET NÖJD med hur jag ser ut i spegeln naken:

 • Före operationen 3% 3%
 • Efter operationen 70% 70%

Jag känner att jag ALLTID accepterar min kropp:

 • Före operationen 11% 11%
 • Efter operationen 60% 60%

Jag är MYCKET NÖJD med hur brösten matchar kroppen:

 • Före operationen 5% 5%
 • Efter operationen 80% 80%

Jag är MYCKET NÖJD med storleken på mina bröst:

 • Före operationen 4% 4%
 • Efter operationen 71% 71%

Statistik om självbilden

Jag känner mig ALLTID självsäker i sociala sammanhang:

 • Före operationen 15% 15%
 • Efter operationen 69% 69%

Jag känner mig ALLTID trygg och självsäker i de kläder jag bär:

 • Före operationen 14% 14%
 • Efter operationen 69% 69%

Jag känner mig ALLTID nöjd med mig själv:

 • Före operationen 12% 12%
 • Efter operationen 61% 61%

Jag känner mig ALLTID attraktiv:

 • Före operationen 11% 11%
 • Efter operationen 62% 62%

Statistik om sexualiteten

Jag känner mig OFTAST eller ALLTID sexuellt attraktiv när jag är påklädd:

 • Före operationen 53% 53%
 • Efter operationen 99% 99%
Jag känner mig OFTAST eller ALLTID sexuellt attraktiv när jag är naken:
 • Före operationen 31% 31%
 • Efter operationen 92% 92%

Jag känner mig OFTAST eller ALLTID sexuellt självsäker avseende brösten naken:

 • Före operationen 12% 12%
 • Efter operationen 95% 95%

Jag känner mig OFTAST eller ALLTID avspänd vid sexuella aktiviteter:

 • Före operationen 57% 57%
 • Efter operationen 95% 95%