Statistik om våra patienter

Vi arbetar mycket med statistik om våra patienter. Grundläggande data som ålder, vikt och längd ger oss en bra bild av vem vår genomsnittspatient är. Antal barn, om man är rökare och vilka mått ens kropp har i övrigt, är också viktig information för att kunna göra rätt val, och nå bästa möjliga slutresultat. Ju mer vi vet om vem DU är, ju bättre kan vi möta just dina behov på bästa sätt. Victoriaklinikens genomsnittspatient:

 

Ålder 30,3 år
Vikt: 58,1 kg
Längd 167,8 cm
BMI 20,6

Victoriakliniken_ansiktslyft-931x1024

Statistik

Åldersfördelning bröstförstoring (2000-2017). Den största enskilda gruppen kvinnor som genomgår en bröstförstoring på Victoriakliniken är unga kvinnor (18-24 år) som oftast inte fött barn (31,25%).

Aldersfordelning_brostaug

Genomsnittsålder bröstförstoring (2000-2019). Genomsnittsåldern för våra patienter för hela perioden (2000-2016) är 30,3 år.

Genomsnittsalder_brostaug

Genomsnittlig vikt (2000-2019)

Genomsnittligt_vikt

Genomsnittligt BMI (2000-2019).

En svensk kvinna väger i genomsnitt drygt 67 kg och har ett BMI på ca 24,5. Victoriaklinikens genomsnittspatient väger alltså nästan 10 kg under genomsnittet och har ett BMI på 20,6. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av implantat, medicinering, narkos med mera.

Genomsnittligt_BMI

Genomsnittsstorlek på implantat (Vä/Hö) BMI (2000-2019)

Som man kan se har storleken på implantat ökat något under de 16 år som Victoriakliniken funnits. Exakt vad det beror på vet vi inte. Kanske är det en kombination av kvinnors önskemål, och en förskjutning av skönhetsidealen. På Victoriakliniken sätter vi dock harmoni och symmetri före storlek, och säger nej till önskemål om för stora implantat.

Att höger implantat i snitt är något större beror på att vänster bröst i allmänhet är naturligt lite större, p gr av närheten till hjärtat, och vi anpassar alltid implantatvalet efter individen, vilket ofta innebär att vi sätter in olika implantat på höger och vänster sida.

Genomsnittstorlek_implantat

Patienter med barn. Ungefär hälften av Victoriaklinikens patienter har barn, när de genomgår sin bröstförstoring.

Patienter_med_barn

Genomsnittligt antal barn (hos de som har barn) (2000-2019). På Victoriakliniken har bröstförstoringspatienterna fött i genomsnitt 2,1 barn när de genomgår sin operation

Genomsnittligt_antal_barn