Telomerlängd-test

Analys och åtgärdsprogram för att bromsa cellulärt åldrande samt upptäcka metaboliska störningar och kroniska sjukdomar relaterade till telomerförkortning.

Victoriakliniken_CNA_test

Telomerer är segment av DNA som återfinns i ändarna av dina kromosomer. De kan förkortas i förtid när de utsätts för till exempel miljökemikalier, oxidation, inflammation och stress. Detta leder till DNA-skador som bidrar till tidig celldöd.

Ny forskning visar att telomer-förkortning bidrar till cellulärt åldrande och känslighet för metaboliska störningar och kronisk sjukdom. Enligt vetenskaplig forskning kan telomerförkortning även bidra till åldrande och åldersrelaterade sjukdomar i förtid. Med hjälp av ett telomerlängd-test kan detta utredas och åtgärder sättas in för att bromsa t ex åldrande i förtid.

Inflammation och åldrande associerat till telomerlängd

Många inflammationer är associerade till åldrande och telomerförkortning. Telomerer blir kortare efter varje celldelning tills så småningom kromosomalt DNA når en kritisk punkt där cellen inte längre kan dela sig (känd som Hayflick-gränsen). Förlusten av denna skyddande telomer-”rustning” gör ditt DNA känsligt för skador och kan leda till en ökad risk för påskyndat åldrande och andra hälsotillstånd relaterade till det. Om telomerlängden upprätthålls, kan avslutning av celldelning (åldrande) och programmerad celldöd (apoptos) försenas.

Testet analyserar din genomsnittliga telomerlängd i vita blodkroppar jämfört med det normala referensintervallet för din åldersmatchade population.

Sjukdomar och tillstånd relaterade till telomerlängd

Kortare telomerer har kopplats till hjärt-kärlsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, metaboliskt syndrom, diabetes, kognitiv störning och andra kroniska degenerativa tillstånd associerade med åldrande.

  • Neurologiskatillstånd såsom kognitiv nedsättning, kronisk stress
  • Metaboliskasjukdomar såsom diabetes, glukosintolerans, fetma
  • Kardiovaskulärasjukdomar såsom åderförkalkning, kranskärlssjukdom
  • Muskuloskeletalasjukdomar såsom artros, reumatoid artrit
  • Immunrelaterade sjukdomarsåsom hepatit C, cancer, autoimmuna störningar

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök, gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund. (Pris nedan inkluderar moms)

Konsultation
1 500 kr
Telomerlängd-test
4 190 kr
Tillägg
3 190 kr
<