Hur vi arbetar med statistik

Statistik och uppföljningar är något som vi tar på stort allvar på Victoriakliniken. Vi anser att utan ordentlig uppföljning och utvärdering av resultaten, så kan man heller inte utveckla och förbättra sig.

Med hjälp av de data vi samlar in vid uppföljningarna skapar vi statistik som ger oss en bra bild av hur vårt unika arbetssätt fungerar.

Victoriakliniken_ansiktslyft-931x1024

Denna statistik hjälper oss att öka säkerheten, minska komplikationerna och skapa allt bättre resultat. Vår statistik för bröstförstoringar omfattar över 2000 patienter, som har opererats under en tidsperiod av två decennier.

Statistik för utbildning

Dr. Randquist använder också statistiken för att utbilda andra kirurger runt om i världen i hur man bäst genomför plastikkirurgiska behandlingar.

Statistik – Patient

Med över 2000 bröstförstoringar har vi en väldigt tydlig bild av vår ”genomsnittspatient”. Statistiken som samlas in bygger på mätningar och frågor före operationen, och vid de efterföljande uppföljningarna.

Som synes är det ca hälften av våra patienter som har barn. En graviditet, och tiden med amning påverkar en kvinnas kropp på många sätt, därför är detta viktig kunskap.

  • Har barn 49% 49%

En svensk kvinna i åldern 30-39 år väger i genomsnitt drygt 67 kg. Victoriaklinikens patienter väger alltså nästan 10 kg under genomsnittet. Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av implantat mm. Diagrammet visar genomsnittlig vikt 2000-2019.

Vikt_1

Statistik – Uppföljning

På Victoriakliniken har vi gratis uppföljningar av bröstförstoringsoperationer efter 6 månader, 2 år och 4 år. Detta för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella problem. Samtidigt ställer vi frågor och tar mått, som ligger till grund för vår omfattande statistik.

Vi har väldigt nöjda patienter, som synes av detta diagram. De få patienter som är missnöjda, har ofta haft oturen att drabbas av flera komplikationer.

Förutom nedanstående diagram, kan nämnas att 94,7% av våra bröstpatienter ger 7-10 i betyg.

Placering_av_ärr_1

Ångrar du placeringen av ärret?

Placering_av_arr_1

Har ärren smärtat?

Ärr kan ge upphov till smärta under ganska lång tid efter en operation. Men merparten av våra patienter upplever liten eller ingen smärta efter att stygnen är tagna.

Placering_av_ärr_1

Statistik – “mjuka värden”

Vi samlar in data om ”Mjuka värden”, som handlar om hur man känner i olika situationer, vad man har för självbild och hur operationen har förändrat detta. Vi genomför enkäter före och efter en bröstförstoring. Att man som patient upplever att ens bröst inte ”passar ihop” med resten av kroppen är en mycket vanlig anledning till att man genomgår en bröstförstoring. Oftast handlar det om att man upplever sin byst som för liten.

Jag är mycket nöjd med hur mina bröst matchar resten av kroppen:

  • Före operationen 8% 8%
  • Efter operationen 79% 79%

Jag är mycket nöjd med hur jag ser ut naken i spegeln:

  • Före operationen 4% 4%
  • Efter operationen 71% 71%