Lagstiftning

Lagstiftning avseende estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Syftet med denna lag är att stärka skyddet för den enskildes liv och hälsa vid estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Victoriakliniken_botox

Under 2021 trädde en ny lag i kraft som syftar till att öka patientsäkerheten och säkerställa att behandlingar och ingrepp endast utförs av dem med erforderlig kompetens. För Victoriakliniken innebar det ingen skillnad i hur vi bedriver vår verksamhet då vi alltid arbetat i enlighet med dessa riktlinjer, men vi välkomnar den efterlängtade lagstiftningen då den innebär ett ökat skydd för den enskilde individen vid estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i stort. Nedan kan du läsa vad lagstiftningen innebär och syftar till i korta ordalag samt vad den innebär för dig som patient på Victoriakliniken.

Patientsäkerhet

Lagen innebär en ökad patientsäkerhet i och med att patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, blir applicerbara i sin helhet samt även delar av hälso- och sjukvårdslagen.

Krav på kompetens

Estetiska kirurgiska ingrepp får endast utföras av legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare som har bevis om specialistkompetens inom ett specialistområde som är relevant för ingreppet. Estetiska injektionsbehandlingar får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Vad innebär lagen för dig?

Enligt lagen om estetiska kirurgiska ingrepp krävs en konsultation och därefter 7 dagars betänketid innan det är tillåtet att genomföra ett kirurgiskt ingrepp. Avseende estetiska injektionsbehandlingar krävs en konsultation och därefter 48 timmars betänketid innan det är tillåtet att genomföra injektionsbehandlingen.

Om ingen behandling/ingrepp har utförts inom 6 månader krävs en ny konsultation. Detta gäller alltså även befintliga patienter som inte har besökt oss på 6 månader. Den innebär också att du enligt lag behöver ge ditt samtycke efter betänketiden. Samtycke till ingreppet/behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

Har du fler frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna så svarar vi på alla dina frågor.