Injektionsbehandlingar

Injektionsbehandlingar

På Victoriakliniken använder vi endast medicinskt beprövade och godkända fillers och botulinumtoxin typ A från de största tillverkarna vid våra injektionsbehandlingar.

Dr Charles Randquist har i 25 års tid utbildat tusentals läkare världen över i sin injektionsteknik då hans arbetsmetod är internationellt uppmärksammad. Denna grundar sig på ett naturligt utseende med minsta möjliga risk för komplikationer, smärta eller blödning.

Han anlitas regelbundet av de största tillverkarna av injektionsmaterial för att föreläsa och utbilda.

Behandlingar