2024 04 11

Victoriaklinikens plastikkirurger publicerar kontinuerligt vetenskapliga artiklar samt tar fram underlag för läroböcker. De utvecklar även nya operationstekniker, som till exempel Mia Femtech™ och ABBA. Vidare  tar man fram koncept för bättre patientsäkerhet, exempelvis IBICC (implantatskontroll med ultraljud), vilket är en del i att vara en världsledande klinik. 


Som en betydande auktoritet sinom sitt område blir Victoriakliniken ofta inbjudna som KOL – Key opinion leader – till olika plastikkirurgiska kongresser runtom i världen. Vår klinikchef Dr. Charles Randquist har under mars föreläst och förevisningsopererat på kongressen i Barcelona Breast Meeting, BBM som i mer än 20 år varit en mötesplats som samlat experter, pionjärer och tankeledare inom området onkologisk, rekonstruktiv och estetisk bröstkirurgi. Victoriakliniken deltog även i mars på AMCPER i Mexico, för den Mexikanska plastikkirurgiska föreningen med mer än 2000 deltagare. Dr. Charles Randquist bjöds in för att föreläsa om bröst och bukoperationer samt ”How to run a best practice”. Han delade med sig av vårt sätt att arbeta med patientsäkerhet i form av våra garantier, uppföljningsprogram och vitalitetsprogram. Samt naturligtvis den nya tekniken som Victoriakliniken utvecklat inom bröstförstoring; ABBA Autramatic Blunt Breastpreserving Augmentation där man via ett 2,5 cm snitt i lokalbedövning utan att ge antibiotika, utan att skära av några nerver, kärl eller muskler kan förstora brösten och leva som vanligt  efter 24–72 timmar.