Behandling mot migrän och bruxism

2023 02 22

Många känner till att botox är effektivt för att lindra migrän-besvär, men det är inte lika välkänt att detsamma gäller för bruxism. Bruxism innebär att man omedvetet pressar eller gnisslar tänder i vaket eller sovande tillstånd. Tandgnissling eller tandpressning (att man biter ihop hårt i sömnen) är oerhört vanligt och kan ge symptom som sömnbesvär, huvudvärk och kronisk ömhet i tuggmuskler och käkleder. Tänderna riskeras att slitas ner, och på sikt kan emaljen skadas.

Botox har visat sig vara en ytterst effektiv metod för att försvaga käkmuskeln och därmed minska tandgnissling. På Victoriakliniken har vi lång erfarenhet av att behandla patienter som lider av såväl migrän som bruxism.

Hur går en botox-behandling mot bruxism till? 
En liten mängd botox injiceras i tuggmuskeln/käkmuskeln. 

När får jag effekt av behandlingen? 
Effekten kommer gradvis och når full effekt inom 7–14 dagar. Normalt sett sitter effekten av behandlingen i under ca 3–6 månader.

Finns det några biverkningar?
Botox-behandling är en enkel, säker och väl beprövad metod, och riskerna är små. I enstaka fall kan biverkningar uppstå i form av muntorrhet och försvagning i tuggmuskulaturen, men dessa besvär är övergående.