IBICC – kontroll av bröstimplantat

Är du orolig för dina implantat eller för att du inte har genomgått någon uppföljning efter din bröstoperation? Victoriaklinikens Internationell Breast Implant Check Clinic erbjuder bröstimplantatkontroller med ultraljud på Karlavägen 89.

 

Victoriakliniken_brostformiskning

Bröstimplantatkontroll

Alla kvinnor med bröstimplantat bör genomgå löpande bröstkontroller hela livet. Ny forskning visar att riskerna ökar med tiden och därför bör kontroller genomföras – allra helst på årsbasis. Det är inte ovanligt att patienter efter sin operation gör ett eller högst två återbesök hos sin kirurg inom de första åren, och därefter inte alls. Integrated Breast Health Clinic hjälper kvinnor att få tillgång till denna tjänst på ett enkelt och bekvämt sätt till en låg kostnad. Victoriakliniken arbetar i nära samarbete med Bröstcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset och har därmed alla möjligheter att behandla alla typer av bröstimplantat-relaterade komplikationer direkt.

Vår rekommendation:


1. Kontakta i första hand din ursprungliga kirurg

Eftersom den kirurg som opererade dig har alla relevanta detaljer avseende ditt ingrepp är han eller hon bäst lämpad att utföra en undersökning och/eller organisera ytterligare undersökningar vid behov.

 

  1. Om du inte kan eller vill kontakta din ursprungliga kirurg:

Oavsett var du gjorde din tidigare operation, eller av vem, kan du boka tid för en primär bröstimplantatkontroll på International Breast Implant Check Clinic (IBICC) på Victoriakliniken Karlaplan i Stockholm. Vi erbjuder konsultationer med våra mycket erfarna och seniora plastikkirurger specialiserade inom bröstkirurgi; dr. Jessica Gahm och dr. Marie Jaeger. Besöket inkluderar anamnes, en fysisk undersökning och ultraljud av dina bröst.

Kontroll av nyligen utförd bröstkirurgi

International Breast Implant Check Clinic erbjuder också en säker miljö för kvinnor som är oroliga över sin senaste operation. Tyvärr är bröstimplantatkirurgi inte ordentligt reglerad, och somliga kvinnor upplever dessvärre problem orsakade av bristfälligt utförda operationer – ibland med allvarliga konsekvenser. Om så är fallet är det inte ett säkert alternativ att gå tillbaka till kirurgen som opererade dig. Victoriakliniken erbjuder en säker, konfidentiell och trygg miljö där du har möjlighet att få en professionell bedömning av en specialiserad plastikkirurg.

Vad ingår?

I besöket ingår en konsultation med anamnes (sjudomshistoria), en fysisk undersökning och en ultraljudsundersökning.

Risker och komplikationer

Bröstimplantat medför risker för implantatläckage, bristning och kapselkontraktur. Bröstimplantat i silikon kan orsaka bröstsmärtor och/eller förändringar i bröstets form. En så kallad “Double bubble”är en komplikation som uppstår när ett bröstimplantat flyttas ner i bröstvecket.

Om du upplever symtom som smärta, ömhet eller svullnad, klumpar eller att det drabbade bröstet hårdnar, bör du omedelbart uppsöka din läkare. Vi rekommenderar att alla kvinnor med bröstimplantat bör kontrolleras regelbundet.

BIA- ALCL
Bröstimplantatassocierat (BIA-ALCL) är ett sällsynt lymfom associerat med bröstimplantat. Incidensen av BIA-ALCL är mellan 1 av 2207 och 1 av 86029. Det finns omkring 1400 fall över hela världen, men antalet drabbade ökar dessvärre. Med bör dock ha med sig perspektivet att i förhållande till antalet implantat som opereras in i patienter varje år – är dock risken liten. 

BIA-ALCL inträffar i genomsnitt 10 år efter implantatplacering och uppträder vanligtvis som stora vätskefyllda svullnader runt implantatet (serom). Det kan också orsaka en knöl runt bröstimplantatet, även om det är mindre vanligt.

Etiologin är inte klar, men den indikerar att BIA-ALCL är en multifaktoriell sjukdom, där personlig genetik spelar roll och det finns vissa bevis som pekar på bakteriell infektion som möjlig orsak. Det är viktigt att kontrolleras regelbundet eftersom detta lymfom kan behandlas genom att ta bort implantatet och den omgivande kapseln om det upptäcks tidigt.

Det finns andra mycket sällsynta cancerformer som kan utvecklas i ärrvävskapseln som omger ett bröstimplantat förutom BIA-ALCL, vilka inkluderar vissa andra typer av lymfom och bröstimplantatassocierat skivepitelcancer (BIA-SCC). De potentiella symtomen för dessa kan likna symptomen på BIA-ALCL. Forskare försöker fortfarande förstå riskfaktorerna för dessa cancerformer och om det finns en koppling till någon speciell typ av bröstimplantat eller bröstimplantategenskaper.

“Eftersom somliga inte vill eller kan kontakta sin ursprungliga kirurg känns det extra viktigt att kunna erbjuda den här tjänsten. Jag och min kollega dr. Jessica Gahm har genomfört över 800 undersökningar och hittills upptäckt 130 rupturer, 31 serom och 2 fall av BIA-ALCL som är ett sällsynt T-cellslymfom.”

Dr. Marie Jaeger, Leg. läkare och specialist plastikkirurgi

Juli_2022_IBICC

Pris

Priserna varierar lite beroende på om du är en extern patient (som har opererat dig på en annan klinik) eller om du är patient på Victoriaklinken och därmed inkluderad i vårt garantiprogram (då är det kostnadsfritt).

Första besöket för VK-patient som har genomgått primär bröstförstoring på Victoriakliniken (inom 10 år efter operation): 0 kr

Andra besöket för VK-patient som har genomgått primär bröstförstoring på Victoriakliniken (mer än 10 år efter operation): 1 600 kr

Patient som har opererats på annan klinik (första besöket): 350 kr

Patient som har opererats på annan klinik (andra besöket): 2000 kr

 

 

IBICC-undersökning
Från 0 kr
<