“Din kropp är ovärderlig. Om du ska investera i den – se till att du väljer rätt klinik från början.”

Dr. Charles Randquist. Leg. läkare, specialist inom plastikkirurgi och grundare av Victoriakliniken.

 

På Victoriakliniken arbetar uteslutande seniora och extremt välmeriterade specialister inom plastikkirurgi. Vår gemensamma erfarenhet och kunskap tillsammans med kunskapen från övriga medarbetare, garanterar dig som patient ett unikt omhändertagande som vi är otroligt stolta över. På den här sidan kan du läsa mer om vårt holistiska synsätt och unika sätt att arbeta, vilka tillsammans garanterar den trygghet och säkerhet alla patienter bör känna inför en operation. Därför kommer vi att dela med oss av vad vi anser är att vara världsledande inom patientsäkerhet, och vikten av att välja rätt klinik från början.

Kirurger i världsklass och patientsäkerhet i alla led

Victoriaklinikens plastikkirurger Charles Randquist, Marie Jaeger och Jessica Gahm har tillsammans mer än 60 års erfarenhet – inom såväl rekonstruktiv som estetisk plastikkirurgi – och har opererat fler än 40 000 patienter. Jessica är medicine doktor i plastikkirurgi, forskare och specialiserad inom plastikkirurgi sedan 2010 och är även överläkare samt ansvarig för den rekonstruktiva bröstsektionen på Karolinska. Marie är specialiserad inom plastikkirurgi, har forskat vid Harvard och är utbildad i Tyskland, Israel och Australien.

Dr. Charles Randquist, grundare av Victoriakliniken, är en ledande auktoritet i världen inom estetisk plastikkirurgi som har utbildat tusentals plastikkirurger internationellt. Jessica och Marie har tack vare sin tidigare erfarenhet handplockats och vidareutbildats på Victoriakliniken. Tillsammans utgör de idag ett av världens främsta privata plastikkirurgi-team. På Victoriakliniken får du alltid tillgång till deras samlade kompens och erfarenhet då de arbetar i nära team och alltid konsulterar varandra.

Läs mer om våra kirurger här:
Dr. Marie Jaeger ›››
Dr. Jessica Gahm ›››
Dr. Charles Randquist ›››

Sveriges mest omfattande trygghetsgaranti

Victoriakliniken är en världsledande auktoritet inom bröstkirurgi. Att vara världsledande inom ett område innebär att ta fullt ansvar för sin kirurgi och sina resultat, inte bara kortsiktigt utan framför allt långsiktigt. Det gör vi. Tack vare den medicinska expertis våra plastikkirurger – tillika internationella föreläsare besitter – med delaktighet i bland annat FDA-studier för implantat, vetenskapliga publikationer och kapitel i läroböcker inom bröstkirurgi, kan Victoriakliniken därför erbjuda marknadens mest omfattande trygghetsgaranti för bröstkirurgi.När du genomgår en bröstoperation hos oss ingår alltid:

 • 10 års kostnadsfri uppföljning av dina implantat med ultraljud
 • 5 års garanti mot komplikationer utan någon extra kostnad
 • Minst en övernattning
 • Tillgång till jour dygnet runt
 • Kostnadsfria återbesök
 • Mediciner
 • Möjlighet till direktkontakt med din kirurg efter hemkomst
 • Kompressions-BH

Dr. Marie Jaeger, kirurg på Victoriakliniken

Övernattning, en självklarhet för oss och en trygghet för dig

På Victoriakliniken ingår alltid minst en övernattning efter bröstkirurgi och andra större ingrepp. Detta för att vi noga ska kunna övervaka våra patienter och säkerställa att allt är i sin ordning innan patienten får bege sig hem. Vi jobbar inte (som alarmerande många andra) enligt “löpande band-principen”, utan sätter alltid kvalitet före kvantitet.

För att upprätthålla en så hög säkerhet som möjligt opererar vårt kirurg-team enbart varannan vecka på Victoriakliniken. Det sker aldrig två operationer samtidigt och det finns alltid minst två specialiserade plastikkirurger på plats som konsulterar varandra vid behov.

”Att det inte är en självklarhet på alla kliniker att låta patienten övernatta efter ett större ingrepp är ofattbart.”
Dr. Jessica Gahm

Medicinsk expertis i alla led

Alla delar i kedjan är viktiga – från personen som koordinerar helheten till narkosläkaren som vakar över dig under operationen och nattsköterskan som gör detsamma efteråt. Alla medarbetare på Victoriakliniken har erforderlig legitimering och tillsammans utgör de ett sammansvetsat, dedikerat och mycket erfaret team.

Alltid vid din sida

Vårt innerliga engagemang i varje patient tar inte slut efter operationen. Tvärtom. Vi släpper inte våra patienter i första taget, både för vår egen skull och patientens skull. Den gedigna uppföljningen av varje patient handlar lika mycket om att skapa trygghet och att säkerställa ett bra resultat som att dokumentera och följa upp i syfte att kontinuerligt utvärdera och förfina våra metoder. Vilket vi har gjort i över två decennier.

Vi vet också hur viktigt det är för patienten att kunna hålla en nära kontakt med sin kirurg även efter hemkomsten. I synnerhet direkt efter operationen. Vi erbjuder direktkontakt med såväl sjuksköterska som kirurg efter hemkomsten, samt regelbundna uppföljningsmöten och den bästa eftervård som går att ge. Våra patienter får så många återbesök de behöver eller önskar efter en operation, utan extra kostnad.

Naturliga resultat som förhöjer din livskvalitet

Victoriakliniken estetiska signum är naturlig skönhet. Vi arbetar alltid för säkra, proportionerliga och långvariga resultat. Att arbeta proportionerligt innebär att man tar noga hänsyn till patientens unika biologiska förutsättningar genom att mäta, analysera samt i detalj undersöka patientens hud och vävnad.

Den säkraste kirurgin är den som inte utförs. Om vi bedömer att en patient inte är lämplig att genomgå kirurgi, antingen av fysiska eller psykologiska skäl, så kommer vi att säga det. Att operera av rätt anledning på rätt indikation och att kunna säga nej är en kirurgs viktigaste egenskap.

Victoriakliniken ett stort galleri med före- och efterbilder som du hittar här.

Vad ska man tänka på när man väljer kirurg eller klinik?

Först och främst ska du fundera på vad du vill göra och – varför. Gör du ingreppet för din egen skull? Är du helt säker på att du verkligen vill göra någonting? En operation utgör alltid en risk, oavsett hur skickliga kirurgerna är eller hur frisk patienten är.
Därför är det viktigt att tänka igenom sitt beslut noga. Du som har tagit dig så här långt, dvs. att du läser den här texten har gissningsvis kommit ganska långt i tankeprocessen, men det skadar aldrig att överväga beslutet än mer. När du har bestämt dig för att genomföra ett ingrepp finns många olika aspekter att ta i beaktande när du ska välja klinik.

Här nedan hittar du en lista med det som vi tycker är viktigt att undersöka och tänka på:

 • Först och främst: besitter kirurger och övrig medicinsk personal rätt kompetens? Är alla legitimerade och specialiserade inom plastikkirurgi till att börja med? Men framför allt: hur lång erfarenhet har kirurgen och många operationer har kirurgen utfört av det du önskar. Kan kirurgen visa före- och efterbilder med lång uppföljning?
 • Vilka garantier och vilken efterkontroll erbjuder kliniken?
 • Har kliniken gott renommé? Googla omdömen, Reco, titta på före- och efterbilder och fråga runt i din omgivning. Du kan också kontakta Socialstyrelsen för att ta reda på om det finns anmälningar mot en klink/plastikkirurg.
 • Se till att du är välinformerad om risker och komplikationer. En seriös klinik informerar dig noga om dessa och presenterar även dylik information redan på sin hemsida.
 • Hur ser eftervården ut? Får du övernatta? Kan du ha direktkontakt med din plastikkirurg efter hemkomsten? En bra klinik har få komplikationer och därmed inga problem att erbjuda kostnadsfri korrigering och lång och omfattande uppföljning av dig som patient. Detta kan med andra ord utgöra en bra indikator på klinikens kvalitet.
 • Tänk också noga igenom dina önskemål och vad du har för förväntningar på resultatet. Likaså processen – från första konsultation till eftervård och uppföljning.

 

Nu har vi berättat en hel del om oss själva, som till exempel vårt holistiska synsätt och unika sätt att arbeta. Vill du istället läsa vad våra patienter har att berätta om oss? Klicka dig vidare nedan: