Manligt bröst

En ökning av bröstens volym i form av fett- och körtelvävnad hos män, gynekomasti, drabbar ungefär 30% av alla män någon gång i livet. Vid operationen tas överflödig körtelvävnad bort kirurgiskt via ett snitt i kanten på bröstvårtan. Ingreppet kombineras ofta med fettsugning.

Victoriakliniken_manligt_brost

Om operationen

Vanligtvis kombineras borttagande av bröstkörtel via snitt i kanten på vårtgården med en fettsugning. Fett som avlägsnats kan inte återkomma, eftersom fettcellerna inte förnyas, utan bara växer och krymper, vilket gör fettsugning till en utmärkt metod att använda lokalt runt brösten. En yngre person har ofta en mer elastisk hud, vilket utgör de bästa förutsättningarna för ett så bra resultat som möjligt. Hur mycket huden kan dra sig samman efter fettsugningen är avgörande för hur slutresultatet blir.

Före operationen

Utifrån varje patients naturliga och unika förutsättningar, diskuterar vi och berättar om olika sätt att uppnå det bästa resultatet. Vi gör en bedömning utifrån hur mycket körtel- och fettöverskott som finns samt vilken hudkvalitet patienten har. Vi berättar om de olika tekniker vi använder oss av för att optimera skulpteringen samt hur ingreppet går till.

Metod

En fettsugning börjar med att man sprutar in vätska med lokalbedövning och adrenalin. Ofta handlar det om samma volym som mängden fett man beräknar avlägsna. Fettcellerna i området sugs ut med hjälp av undertryck. Små snitt, ungefär fem millimeter långa, görs där ett rör med olika former av hål – beroende på vilken typ av fettsugning man önskar – förs in. Dessa snitt lämnar mycket små, näst intill osynliga ärr. Ibland kan man behöva kombinera fettsugning med borttagande av bröstkörtel. Ibland måste även dränageslangar sättas för att evakuera överflödig vätska samt minimera svullnad.

Under operationen

Operationen utförs vanligen under narkos vilket innebär att du är helt smärtfri och sover under ingreppet. Ingreppet, beroende på dess omfattning, kan också utföras under lokalbedövning vilket ofta innebär att du kan gå hem samma dag.

Efter operationen

Återbesök sker inom en vecka tillsammans med din plastikkirurg på kliniken.  Om du har gått hem med drän tas de vanligtvis bort då. Under de första tre veckorna efter operation ska du normalt bära en gördel, både dag och natt. Därefter ska den bäras nattetid i ytterligare tre veckor.

Resultat

Blåmärken kan uppstå men försvinner vanligtvis inom ett par veckor. Massage av huden, bra kosthållning, intag av vätska samt undvikande av nikotinprodukter påskyndar läkningsprocessen och borgar för bästa möjliga slutresultat. Resultatet är normalt bestående under lång tid efter operationen.

Snabbfakta om operationen

Operationstid: En timme.

Tid på kliniken: Du lämnar kliniken samma dag.

När kan patienten gå tillbaka till jobbet: Efter en vecka.

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök, gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund. (Pris nedan inkluderar moms)

Gynekomasti män
fr 52 000 kr
<