Dr. Jessica Gahms forskning bidrar till minskad antibotikaresistens

2024 05 29

Dr. Jessica Gahm har i en studie visat att det är bättre att ge en enda dos antibiotika istället för flera doser för att förhindra infektioner i samband med bröstoperationer med implantat. Det visade sig att flera doser ledde till fler biverkningar. Utifrån denna slutsats rekommenderas därför en enda dos antibiotika, vilket på sikt kan leda leda till ett förändrat förhållningssätt globalt. Och inte minst: till att minska antibiotikaresistens. 

Den omfattande studien, ledd av Dr. Jessica Gahm och hennes forskningskollegor, jämförde effekten av en enda dos antibiotika med flera doser som gavs under en tidsrymd av 24 timmar efter operation. Resultaten visade ingen signifikant skillnad i förekomsten av postoperativa infektioner mellan de två grupperna. Vidare behövde cirka 4,3% av patienterna få sina implantat borttagna på grund av infektion, oavsett om de fick en enda dos eller flera doser antibiotika.

Flera doser =  fler biverkningar
En viktig upptäckt var att patienter som fick flera doser antibiotika upplevde fler biverkningar. I gruppen som fick flera doser rapporterades biverkningar hos 16,4% av patienterna, jämfört med 10,7% i gruppen som fick en enda dos. Detta tyder på att en flerdos-regim inte bara är onödig utan också potentiellt skadlig.

Implikationer för vården
Dessa nya vetenskapliga rön kan få stor betydelse inom vården. Genom att begränsa antibiotikaanvändningen till en enda dos kan vårdgivare minska risken för biverkningar och bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. Dessutom visar studien att en enda dos antibiotika är tillräcklig för att förebygga infektioner, vilket kan leda till en förändring i hur dessa operationer utförs globalt.

Rekommendationer
Baserat på studiens resultat rekommenderar forskarna att vårdgivare använder en enda dos antibiotika vid implantatbaserad bröstrekonstruktion. Denna metod är lika effektiv som flera doser för att förhindra infektioner och har färre biverkningar, vilket gör den till ett säkrare och mer skonsamt alternativ för patienterna.

Slutsats
Studien ger sammanfattningsvis ett starkt stöd för att en enda dos antibiotika är tillräcklig och säkrare för att förebygga infektioner efter bröstrekonstruktion med implantat. Vårdgivare uppmanas att ta del av studien i syfte att förbättra patientvården och minska antibiotikaförbrukningen.

Studien är publicerad i JAMA Network Open och representerar ett viktigt steg framåt i förståelsen av bästa praxis för antibiotikaprofylax vid bröstkirurgi.

Klicka här för att läsa hela studien.

Dr. Jessica Gahm

Överläkare och specialist inom plastikkirurgi

Dr. Jessica Gahm har en oerhört gedigen bakgrund och meritlista som inte ryms i den här lilla faktarutan. Vid sidan av sin roll som plastikkirurg på Victoriakliniken är hon överläkare inom rekonstruktiv plastikkirurgi vid Karolinska Institutet där hon också
 är medicine doktor. Hon forskar, föreläser, utbildar kirurger och handleder ST-läkare. Bara för att nämna något.

Vill du veta mer om Jessica och hennes forskning? Klicka här.

Dr_Jessica