Minibukplastik

En minibukplastik kan göras då man har ett överskott av hud och fett runt buken samt en vidgad bukmuskel. En minibukplastik innebär att man åtgärdar dessa utan att naveln påverkas samt att man får ett kortare snitt. Detta utförs vanligtvis när huvudproblemet inte är ett rikligt hudöverskott. Ofta beror detta på genetiska orsaker men även graviditet, kost och träningsvanor spelar in.

Victoriakliniken_bukplastik_4-931x1024

Om operationen

Operationen utförs på både män och kvinnor med ett bestående resultat förutsatt att man inte går upp i vikt efteråt. Ofta kombineras en bukplastik med fettsugning av buk, höfter, midja och rygg för att resultatet skall bli symmetriskt runt hela bålen. Fettsugning innebär att rikligt med koksaltlösning blandat med lokalbedövningsmedel injiceras in i fettvävnaden varpå vätskan och fettvävnad sugs ut med hjälp av kanyler.

Vätskan som sprutas in är till för att man bättre ska kunna forma de områden som skall fettsugas utan att få ojämnheter, samt för att reducera blödning och svullnad i efterförloppet. På Victoriakliniken använder vi oss av olika typer av kanyler och apparater för att skapa de bästa förutsättningarna för ett jämnt slutresultat.

Före operation

Utifrån patientens naturliga förutsättningar berättar vi om och diskuterar de olika metoder som finns för att uppnå det bästa resultatet. Plastikkirurgen gör en bedömning utifrån hur mycket fettöverskott som finns samt vilken hudkvalitet patienten har. Vi informerar om hur ingreppet går till samt om de olika tekniker vi använder oss av för att optimera skulpteringen. 

Vi rekommenderar att man utför 2-4 endermeologi- eller LPG-behandlingar innan operation då detta stimulerar och öppnar upp lymfkanalerna, vilket skapar bättre läkningsförhållanden då slaggprodukter efter operation kan transporteras bort på ett effektivt sätt.

Metod

Ingreppet inleds vanligen med fettsugning av rygg, midja och buk. Därefter läggs ett snitt i bikinilinjen och bukhuden med fettvävnad lösgörs. Bukmuskeln som ofta är uttänjd dras ihop i medellinjen och sys ihop sk rektusrafi, sedan skärs den överflödiga huden och fettet bort. Den totala volym som tas bort beror på kroppsbyggnad och vikt.

Snittet placeras alltid så diskret som möjligt just ovanför det hårbärande området samt fortsätter i de flesta fall som under en högt skuren bikini upp mot höftbenskammarna. Victoriakliniken har utvecklat en teknik med väldigt låga snitt. Tejpar man snittet under sex månader blir ärren vanligtvis tunna och fina.

Under operation

Operationen utförs i narkos vilket betyder att du sover och är smärtfri under hela ingreppet. Om du har gjort en minibukplastik kombinerat med muskelrafi stannar du kvar på kliniken i två nätter, annars lämnar du vanligen kliniken samma dag.

Efter operation

Efter operationen får du räkna med en viss svullnad och värk. Detta når vanligen sin kulmen under andra till tredje dygnet och avtar sedan successivt. Du får med dig smärtstillande mediciner hem. Efter en till två veckor är det dags för återbesök med sårkontroll. Vi syr med tråd som kroppen bryter ned och stygnen behöver således därför ej tas bort. Denna specialtråd, så kallad quill, minskar risken för breddökade fula ärr enligt vår erfarenhet.

För att motverka svullnad är det viktigt att bära gördel dag och natt i tre veckor efter operationen och därefter tre veckor nattetid. Ytterligare ett sätt att minska svullnaden är genom så kallad endermologi/lymfdränageterapi före samt tre till fyra veckor efter operation. Rekommenderat är två behandlingar före och fyra behandlingar efter operationen.

Resultat

Blåmärken kan uppstå men försvinner vanligtvis inom ett par veckor. Massage av huden, bra kosthållning, intag av vätska och undvikande av nikotinprodukter påskyndar läkningsprocessen och borgar för bästa möjliga slutresultat. Resultatet är normalt bestående under lång tid efter operationen.

Eventuella komplikationer

Precis som vid alla typer av operationer finns alltid en viss risk för att komplikationer tillstöter vid en fettsugning såsom infektion, blödning eller serom. Det vanligaste är dock ojämnheter. Beroende på hudens kvalitet kan detta ibland vara svårbedömt.

Snabbfakta om operationen

Operationstid 1-2 timmar

Tid på kliniken: Du lämnar kliniken samma dag alternativt sover över en natt (beroende på ingreppets omfattning) 

När kan patienten gå tillbaka till jobbet: Efter en till tre veckor

Före- och efterbilder

InnanEfter

43 år, 158 cm, 52 kg, 0 barn

InnanEfter

64 år, 164 cm, 65 kg, 0 barn

Komplikationer

För att få fina ärr bör man sedan behålla tejpningen i 6 månader. Normalt sett kan man arbeta och leva ett normalt liv bara dagar efter operationen, men man bör avhålla sig från träning och tunga lyft m.m i minst en månad efter ingreppet.

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök, gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund. (Pris nedan inkluderar moms)

Bukplastik
fr 55 000 kr

modifierad (endast nedan navel)

<