Navelplastik

En utstickande navel, eller navel som hänger eller på annat sätt har ett otillfredsställande utseende med mycket hud runt sig, kan åtgärdas med en relativt enkel operation, en navelsträngsplastik. Vanligtvis orsakas en utskjutande navel av ett bråck som ofta uppstår hos kvinnor under graviditeten.

Victoriakliniken_bukplastik_4-931x1024

Naveln kan omformas och flyttas vid behov. Navelplastik klassas som ett mindre ingrepp, du kommer att kunna åka hem samma dag och återvända till kliniken 10-14 dagar senare för att få suturerna borttagna.

Operation

Normalt tar en navelsträngsplastikoperation ungefär en timme att utföra.

“Professionellt lyhört bemötande, seriösa och omtänksamma”

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök, gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund. (Pris nedan inkluderar moms)

Navelbråck
fr 25 000 kr
<