Pannlyft

Pann- och ögonlockslyft tillhör de vanligaste estetiska ingreppen för att skapa ett yngre, piggare och gladare utseende runt ögonen hos såväl män som kvinnor.

Pannlyft

Om operationen

Med stigande ålder följer successivt tecken på minskad hudelasticitet såsom en gradvis sänkning av ögonbrynen med horisontella veck i pannan och vertikala veck mellan ögonbrynen. Konsekvensen blir dels estetiskt störande med ett mer bistert och trött utseende, dels funktionellt genom att man kontinuerligt veckar pannan för att lyfta ögonbrynen.

Före operationen

Utifrån patientens naturliga förutsättningar, berättar vi om de olika sätt som finns att tillgå för att uppnå det bästa resultatet. Bedömningen baseras på ansiktets utseende, patientens hudkvalitet och mängden överskottshud. Vi berättar om olika tekniker och hur ingreppet går till samt huruvida man behöver komplettera lyftet med andra ansiktsingrepp, som till exempel ansiktslyft eller ögonlocksplastik för ett optimalt resultat.

Metod

Pannlyft sker oftast genom titthålskirurgi (endoskopisk kirurgi) vilket ger upphov till mycket korta och näst intill osynliga ärr i hårbotten. Vid operationen korrigeras den överansträngda muskulaturen, ögonbrynens läge samt huden och vecken i pannan. I vissa fall utförs även ett så kallat coronalt snitt, dvs ett längre snitt upptill på skalpen för att när så är nödvändigt, få ett bättre lyft över hela pannan. Inget hår rakas bort. Vanligtvis spänns ögonbrynen upp med temporära trådar som bryts ned inom tre till sex veckor. Detta medför att man initialt har högt sittande ögonbryn, vilket normalt sätter sig inom tre veckor.

Under operationen

Operationen utförs vanligen under narkos vilket innebär att du sover och är smärtfri under hela ingreppet. Du stannar kvar över natten på kliniken. De första dagarna kommer det att strama och dra i såren men du kommer inte att ha mer ont än att smärtan kan lindras med milda smärtstillande mediciner som till exempel Alvedon. Du får med dig de mediciner du behöver hem.

Efter operationen

Återbesök sker en och två veckor tillsammans med din plastikkirurg på kliniken. Efter operationen får man vanligtvis ärr som är väldigt diskreta, oftast bleknar ärren fint och bli till små tunna vita streck.

Resultat

Det slutliga resultatet kommer inte att synas omedelbart. Under de första 72 timmarna kommer du att vara svullen och i början har man nedsatt känsel i ansiktet. Efter ungefär tre veckor kommer svullnaden i ansiktet ha lagt sig betydligt. Mellan tre till sex månader efter operationen kommer den slutliga formen att bli synlig.

Komplikationer

Precis som vid alla typer av operationer finns alltid en viss risk för att komplikationer tillstöter vid ett ansiktslyft.

  • Hos patienter med nedsatt cirkulation som till exempel diabetiker eller rökare och patienter med åderförkalkning, finns en risk för sämre läkning. Såret läker men kan efterlämna ett fult ärr som eventuellt behöver korrigeras.
  • I sällsynta fall kan nerverna som kontrollerar pannans muskelrörelser bli påverkade, sannolikt beroende på en svullnad eller dragning i nerverna. Om så sker handlar det vanligtvis om en temporär skada och man återhämtar sig normalt inom tre till sex månader.
  • Känselbortfall längs snitten kan uppträda direkt efter operationen, detta är vanligtvis övergående men kan i undantagsfall bli permanent. Vid coronart snitt är det vanligt att känseln kan bli påverkad i hårbotten.
  • Ökad ärraktivitet är en ovanlig komplikation. Efter 6 månader är ärren oftast mycket svåra att se eftersom snitten läggs i hårbärande område eller i naturliga veck. Det kan ibland inträffa att ärr ökar i bredd, oftast beror detta på en kombination av för stor spänning i huden samt brister i hårbottens elasticitet och läkningsförmåga.
  • Hos vissa patienter kan det förekomma håravlossning längs ärrkanterna. Hårstråna växer dock vanligtvis ut igen inom 6 månader. Detta kan påskyndas med PRP-behandling.

Snabbfakta om operationen

Operationstid: 1-2 timmar

Tid på kliniken: En övernattning

När kan patienten gå tillbaka till jobbet: 2-3 veckor

Före- och efterbilder

InnanEfter

20 år

InnanEfter

21 år

InnanEfter

22 år

InnanEfter

31 år

InnanEfter

34 år

InnanEfter

46 år

InnanEfter

47 år

InnanEfter

50 år

Pris

Vi har valt att inte ha en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Hos oss ingår, förutom själva operationskostnaden, narkosen, läkemedel, återbesök, gördel och behå och i de flesta fall minst en övernattning efter operationen.

I stort sett visas alla priser inklusive moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015. I de fall där priset anges exklusive moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund. (Pris nedan inkluderar moms)

Pann- och ögonbryn
fr 85 000 kr

lyftning (endoskopiskt)

<