Din operation på Victorliakliniken

Du kanske redan vet en del om hur just din operation går till, för- och nackdelar, vad man skall tänka på, men känner dig lite nervös inför en första konsultation trots all förberedelse. Skriv gärna ned dina frågor och funderingar, eftersom det är lätt hänt att man glömmer bort saker man vill fråga om när man väl träffar sin plastikkirurg.
Victoriakliniken_bukplastik_4-931x1024

Du kan även kontakta oss via vår e-postadress [email protected] för personlig service, men förhoppningsvis har de flesta av dina frågor redan besvarats via vår hemsida. Observera dock att specifika frågor som rör just dig och dina önskemål kan vara svåra att besvara över nätet. Dessa besvaras bäst vid en konsultation på kliniken.

Några frågor som är bra att fundera på inför en operation är:

 • Varför vill jag operera mig?
 • Gör jag detta för mig själv eller för någon annan?
 • Vad förväntar jag mig av en operation?

Förberedelser inför din operation

Vid konsultationen får du fylla i ett frågeformulär med bland annat en hälsodeklaration samt din kontaktinformation. Detta formulär är viktigt och vi önskar att du fyller i det noggrant.

Här följer ytterligare information och råd samt hur du bäst förbereder dig för operationsdagen:

 • Din narkosläkare, som du även träffar på operationsdagen, kommer att ringa dig veckan före operationen. Narkosläkaren berättar då om hur narkosen går till och du får möjlighet att ställa frågor. Eventuellt kan narkosläkaren vilja träffa dig innan operationen och ibland kan EKG, lungröntgen eller provtagning behövas.
 • Om du behandlas för högt blodtryck, bör du kontrollera detta hos din distriktssköterska någon månad innan operation så att vi vet att det inte är förhöjt. Om du tar blodtryckssänkande medicin, skall du ta den som vanligt om inget annat sagts.
 • Rökning kan orsaka ett sämre operationsresultat genom fördröjd och sämre sårläkning, större risk för infektion och fula ärr. Rökning rekommenderas därför inte fyra veckor före och fyra veckor efter operationen.
 • Mediciner som innehåller acetylsalicylsyra (ASA) till exempel Magnecyl, Bamyl och Treo är ej tillåtna två veckor före och två veckor efter operationen då de ökar blödningsrisken. Kosttillskott med E-vitamin, Omega-3 eller vitlök skall undvikas av samma anledning.
 • Värktabletter som går bra att ta är till exempel Alvedon, Panodil Citodon eller Distalgesic.
 • En god fysik i kombination med bra kosthållning skapar bättre förutsättningar för ett snabbare och bättre läkningsförlopp efter operationen. Det är bra att äta järntabletter, mineraler och vitaminer (dock ej E-vitamin).
 • Lymfdränagebehandling (LPG, Endermologi) rekommenderas såväl före som efter operationer i ansiktet samt efter fettsugning över hela kroppen. Behandlingen minskar svullnad efter operationen samt påskyndar läkningsprocessen genom att stimulera lymfflödet i vävnaden och därmed borttransport av vätska och slaggprodukter.
 • Duscha och tvåla in hela kroppen samt tvätta håret såväl på kvällen innan operationen som på operationsdagens morgon. Smörj dock inte in kroppen med kräm efteråt. Tvätta din navel noggrant.
 • Du behöver endast ta med dig en necessär med personliga hygienartiklar och din mobil eller surfplatta om du önskar lyssna på musik, se på film eller läsa. Vi tillhandahåller allt annat. Undvik att bära kontaktlinser samt lämna dina smycken hemma. Om du har piercing är det mycket viktigt att du avlägsnar dem dagen innan operationen så att du duschar och gör dig ren utan den.
 • Du får absolut inte äta eller intaga vätska från och med midnatt natten innan du skall infinna dig på kliniken. Detta gäller dock inte operationer som sker under lokalbedövning.
 • Klä dig i bekväma kläder och skor som är lämpliga utifrån det ingrepp du skall genomgå. Du kan eventuellt känna dig stel och ha svårt att röra dig efter operationen.
 • Planera för att en vän eller anhörig finns tillgänglig när du skall åka hem. Du får inte köra bil 48 timmar efter operationen.

Kost och träning

Vilken teknik som används beror på flera faktorer, dels naturligtvis vad patienten har för preferenser, men också vilka fysiska förutsättningar som finns. Efter en bröstrekonstruktion behövs ibland mindre justeringar vid ett senare tillfälle för att resultatet ska bli tillfredsställande. Det kan vara tex byte av implantat, fettransplantation eller en operation av det friska bröstet för att symmetrin mellan brösten ska bli så bra som möjligt.

På Victoriakliniken utförs sekundär bröstrekonstruktion med implantat, profylaktisk/riskreducerande mastektomi med implantat rekonstruktion samt alla typer av justeringsoperationer efter tidigare genomgången bröstrekonstruktion med implantat eller lambåteknik.

Regelbunden träning kombinerat med en balanserad kosthållning är det absolut bästa sättet att må bra, såväl fysiskt som psykiskt. Förutom att kroppen blir stark och kondition och syresättning förbättras, så frigörs endorfiner som ökar förmågan till en positiv livssyn. Det ger också en ökad ämnesomsättning och förbränning vilket gör det lättare hålla sin matchvikt, underlättar för kroppen att rensa bort slaggprodukter och minskar muskelspänningar och muskelrelaterade smärtor som spänningshuvudvärk, nack- och axelproblem, domningar i armar mm.

Om möjligheten finns så rekommenderar vi träning, stretching och gärna massagebehandlingar för att uppnå en bättre hållning, minskad muskelspänning och förbättrad styrka före operation. Sex veckor efter operation är tyngre träning inte tillåtet, endast rörelseträning och lättare stretchövningar.

Ju starkare och friskare en patient är vid operationstillfället, desto mindre är risken för eventuella komplikationer.

Operationsdagen

Du är välkommen till kliniken på operationsdagens morgon och får då träffa din plastikkirurg. Du skall då vara fastande samt ha följt de specifika instruktioner som givits i dina papper om förberedelserna inför operationen. Plastikkirurgen går tillsammans med dig återigen igenom den planerade operationen och det förväntade operationsresultatet. Naturligtvis finns det tid för ytterligare frågor om det är något du undrar över.

Därefter fotograferas området som skall opereras. Fotograferingen inför operationen är ett hjälpmedel för att vi vid ditt återbesök efter sex månader skall kunna bedöma resultatet. Dessa fotografier är en del av din patientjournal och är således givetvis helt konfidentiella. Nu återstår det viktigaste av allt inför din operation. En noggrann ritning och slutplanering av området som skall opereras. Efter detta kommer en sköterska att finnas till hands för att visa dig till ditt rum och hjälpa dig med förberedelserna inför operationen.

Din narkosläkare som tidigare ringt upp dig kommer nu att informera om hur din narkos kommer att gå till och hur du förväntas må efter operationen. Du får naturligtvis återigen möjlighet att ställa frågor.

Medan du väntar på din operation kan du promenera runt på kliniken eller ligga i din säng och vila, läsa eller lyssna på musik. Ungefär en timme innan operation får du lite lugnande medicin av din sköterska.

Efter operationen kommer du eventuellt att känna dig lite frusen. Detta beror vanligtvis på en kombination av att man är lite nedkyld efter operation samt att de läkemedel som givits under operation bryts ned och skall ut ur kroppen. För att minska denna känsla värms sängen upp efter operationen.

Du kan även uppleva ett lätt illamående efter operationen. Du får medicin som förebygger detta men du bör ändå vara försiktig med att börja äta eller dricka för tidigt efter operationen.

Vissa patienter känner smärta efter operationen. Vårt mål är givetvis att du skall må så bra som möjligt och även uppleva så lite smärta som möjligt. Det är viktigt att anpassa smärtlindringen individuellt för att ge precis så mycket smärtmediciner som behövs utan att du upplever biverkningar såsom illamående eller uttalad trötthet. Våra medarbetare har lång erfarenhet av detta, vilket är den bästa förutsättningen för att ditt första dygn efter operation skall bli så behagligt som möjligt.

1024x666

Efter din operation

Vid det normala läkningsförloppet mår du bättre för varje dag som går men du kommer antagligen att känna dig öm och trött i ett par dagar till följd av din operation.

Alla patienter känner visst obehag eller smärta efter en operation. Hur mycket är dock väldigt individuellt. Alla mediciner ingår och det är viktigt att du använder den smärtlindrande medicin du har fått av sköterskan enligt anvisningarna. På så sätt undviker du att en smärta byggs upp som senare kan vara svår att dämpa. Efter en vecka har den värsta värken försvunnit men du kan fortfarande vara öm vid beröring.

Smärtstillande tabletter som innehåller acetylsalicylsyra (ASA), E-vitamin och kost som vitlök bör undvikas de första veckorna efter operationen då dessa kan öka blödningsbenägenheten.

Operationsområdet kommer att svullna upp och når maximal svullnad efter 2-4 dygn. För att reducera svullnad och blåmärken är det bra att använda kalla kompresser samt att sova med det opererade området högt de närmsta dygnen efter operationen.

Om du efter ett par dagar känner tilltagande värk, rodnad, feber eller kraftig svullnad i operationsområdet, skall du kontakta kliniken, din plastikkirurg direkt eller jourtelefonen.

En del patienter kan känna sig lite nedstämda dagarna efter operationen, detta är helt normalt, speciellt om man är svullen och blå och inte riktigt känner igen sig.

Det är mycket viktigt att man håller en god hygien med rena händer för att minska infektionsrisken. Hur länge du måste vänta innan du kan duscha efter din operation varierar beroende på vilken typ av ingrepp du har gjort. Detta får du information om på operationsdagen eller vid konsultationen. Du skall behålla den kirurgiska tejpen som sitter närmast såret på, även när du duschar. Vid operation i huvudområdet får du hjälp med hårtvätt på kliniken inom första dygnet.

Som regel avlägsnas stygn i ansiktet inom en vecka och på kroppen inom två till tre veckor. När stygnen har avlägsnats bör ärren tejpas med kirurgisk tejp ända upp till sex månader efter ingreppet. Du byter tejpen först när den lossnar av sig själv vilket vanligtvis sker inom en till två veckor. Om en rodnad eller irritation uppstår under tejpen, skall den avlägsnas och sårområdet luftas till dess att irritationen har försvunnit. Det är inte farligt att tvätta området med tvål och vatten.

De flesta patienter är tillbaka på arbetet efter två veckor, men kom ihåg att ta det lugnt de första dagarna efter operationen så att läkningen främjas. Du får gärna vara uppe och röra dig men undvik fysisk ansträngning. Du kan oftast börja med lättare motion efter ungefär tre veckor men avvakta mer detaljerad information vid dina återbesök.

Om du har stödbandage så används detta normalt både dag och natt under tre veckor, därefter dagtid så mycket som möjligt. I vissa fall skall stödbandaget användas upp till tre månader efter behandlingen.

Du skall inte exponera blåmärken för sol innan dessa har försvunnit. Ärren bör även täckas med tejp eller hög solskyddsfaktor för att undvika pigmentförändringar.

Om du har opererats kring ögonen skall du undvika att använda kontaktlinser under de tre första veckorna efter ingreppet. Ibland kan man få en kraftig svullnad eller retning av ögonslemhinnan. Kontakta kliniken om detta händer.

Lymfdränageterapi, även kallat endermologi, är en behandling som rekommenderas såväl före som efter fettsugning eller operation i ansiktet. Behandlingen minskar svullnad efter operation samt påskyndar läkningsprocessen genom att stimulera lymfkanaler och därmed borttransportering av toxiska slaggprodukter.

Rökning försämrar läkningen och ökar risken för komplikationer. Vid vissa operationer, ansiktslyftning och bukplastik, får du inte röka fyra veckor före och fyra veckor efter operationen. Undvik även alkohol, ångbad och bastu de närmsta månaderna efter operationen då detta kan öka svullnaden och därmed förlänga läkningsförloppet.

Det är viktigt att komma ihåg att det definitiva slutresultatet inte går att bedöma förrän tidigast efter ett halvt år. Inom vissa områden på kroppen behöver man vänta ännu längre. I början finns ofta en rodnad vid ärren och vävnaden kring operationsområdet kan kännas stel. Ibland finns även en känselpåverkan som vanligtvis försvinner efter cirka tre till sex månader.

Kontakta oss via telefon eller e-post för bokning av återbesök hos din plastikkirurg cirka sex månader efter operationen. Detta besök ger oss möjlighet att tillsammans med dig titta på bilderna som togs innan operationen och bedöma slutresultatet.

Du är alltid välkommen att kontakta din plastikkirurg eller sköterska om du är orolig eller undrar över något.

Victoriakliniken_nakna_sanningen_4

Risker vid en operation

Blödning

 

För att undvika blödning håller kirurgen avstånd till stora blodkärl och “bränner” mindre kärl som blöder med “elskalpell”(diatermi). Dessutom används kärlsammandragande mediciner och du får kostråd före en operation för att kunna undvika sådant som ökar blödningsrisken.

Om en blödning ändå skulle uppstå, så sker detta normalt någon gång under det första dygnet efter operationen. För att tömma ut vätskan vid en blödning kan en liten dränageslang läggas in.

 

Dålig sårläkning

 

Ibland läker inte sår som de ska. Läkningen kan ibland ta längre tid än normalt och i vissa fall öppnar sig såret. I sådana fall blir man väldigt infektionskänslig, och man löper risk att vid en infektion drabbas av hudskada eller i extrema fall nekros (vävnadsdöd).

Ett sår som inte läker som det ska ska därför tvättas och läggas om ofta, och ibland måste man korrigera ärret senare på grund av den dåliga läkningen. Det är större risk för rökare eller patienter med diabetes att få läkningsproblem efter kirurgi.

 

Infektion

 

Det är ovanligt med infektioner vid plastikirurgiska ingrepp. Om det ändå händer behandlas man med antibiotika. På Victoriakliniken får du antibiotika i förebyggande syfte under ett antal dagar efter operationen. Vid bröstförstoring tvättas också implantaten med antibiotika före insättning.

En infektion yttrar sig oftast först 3-7 dagar efter operation. Infektionssymptom är värk, feber, och värme/svullnad/rodnad i operationsområdet.

 

Svullnad

 

En viss svullnad är normalt efter en operation. Men ibland beror en större eller utdragen svullnad på vätskebildning eller blödning, och det är därför viktigt att kontakta kliniken om man är orolig och komma på ett extrabesök för kontroll.

 

Känselförändringar

 

Vid alla operationer kommer kirurgen alltid att skära av en del nervbanor. Självklart undviker man alltid de större nerverna, men även skador på väldigt små nerver kan ge förlorad eller förändrad känsel i operationsområdet.

Men även nerver läker ihop, och efterhand som läkningsprocessen fortskrider så återgår känseln vanligen till det normala inom ett antal månader, beroende på ingreppets storlek.

Det händer dock i vissa fall att ett visst känselbortfall kvarstår länge, och i undantagsfall kan känseln gå helt förlorad i vissa områden.

 

Ärr

 

Efter ett kirurgiskt snitt skapar kroppen kollagen för att reparera “skadan”. Oftast är ett ärr först rött och fast, men bleknar och mjuknar med tiden. Om ett ärr efter avslutad läkning inte ser bra ut går det bra att göra en ärrplastik, en mindre operation som avlägsnar den gamla ärrvävnaden, och ger kroppen en chans att skapa ett nytt, finare ärr.

Du kan läsa mer om ärr på våra sidor om komplikationer vid bröstförstoring. 

Allergiska reaktioner

 

På Victoriakliniken är vi mycket noga med att dokumentera eventuella allergier eller överkänsligheter mot olika ämnen.

Men trots detta kan det i sällsynta fall hända att någon får en allergisk reaktion. Det kan gälla läkemedel, men också olika material som används vid en operation.

Vissa allergiska reaktioner är våldsamma, och det är därför väldigt viktigt att man informerar kliniken om kända allergier eller överkänsligheter. Detta gäller naturligtvis också mat.

 

Narkos & lokalbedövning

 

Det finns alltid vissa risker för komplikationer med bedövningsmedel, både vid lokalbedövning och narkos.

Det kan gälla överkänslighet, men också om man exempelvis bär på någon infektion eller liknande, och att kroppen därför inte klarar av att vara sövd.

Det är därför väldigt viktigt att vara helt frisk när man genomgår alla form av kirurgi.

 

Andra risker

 

Det finns en rad sällsynta risker kopplade till kirurgi vilket kan vara bra att vara medveten om. Exempel på detta är blodproppar och nekroser.

Att drabbas av en allvarlig komplikation som är hälsofarlig eller estetiskt allvarlig är mycket ovanligt.

Bästa sättet att undvika komplikationer är att välja en bra klinik, en skicklig kirurg, och att man själv ser till att vara så bra förberedd som möjligt, både fysiskt och mentalt.

 

<